Nieuwe GIT-regels vanaf AJ 2015-2016

02-07-2015 - Vanaf AJ 2015-2016 gelden nieuwe GIT-regels. Deze gewijzigde regels kaderen in de flexibilseringsmaatregelen die de UGent genomen heeft om de studievoortgang van de student enerzijds te bewaken en anderzijds te faciliteren.

verder lezen

Vacatures

Meer vacatures

Deeltijds (20%) praktijkassistent GE11 - Vakgroep Tandheelkunde
Deeltijds (10%) praktijkassistent GE25 - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
Deeltijds (10%) praktijkasistent GE25 - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen