UZ Gent zoekt deelnemers (M 18-50 jaar) voor onderzoek naar een nieuw geneesmiddel tegen auto-immuunziekten (DRUG24-420)

(25-03-2024) De studie bestaat uit 9 panels van telkens 8 kandidaten per panel. We zoeken kandidaten voor panel A, B, C, D en E. Je kan maar aan 1 panel deelnemen. De behandelingsperiode is slechts één week.

Voor elk panel bestaat de studie uit 2 vooronderzoeken, 1 behandelingsperiode en een eindonderzoek. Alle details kun je vinden op onze website.