Inschrijven doctoraat

Wegwijs in de administratie van het doctoraat

Tijdens je doctoraatsonderzoek maak je het onderzoeken tot je beroep, je vervolmaakt je via de doctoraatsopleiding en je bereidt je voor op het behalen van het hoogste universitaire diploma in het land.

Om dit diploma te behalen, moet je bij de start van je doctoraat verplicht inschrijven als doctoraatstudent en je jaarlijks herinschrijven.

Dit betekent dat je geniet van studentenvoordelen, zoals bijvoorbeeld een studentenkaart.

Afhankelijk van het statuut waarmee je doctoreert, ben je in vele gevallen ook personeelslid aan de UGent.

 

Enkel indien van toepassing, je ontvangt hierover een e-mail van de Directie Personeel en Organisatie

De ondertekening van je contract of beursovereenkomst en de samenstelling van je personeelsdossier gebeurt bij de directie Personeel en Organisatie.

 

 Opgelet: start je met een doctoraatsonderzoek op basis van een diploma behaald buiten de Benelux? Volg dan de werkwijze Doctorate (Ph.D.)

 

 

Gerelateerde inhoud