Directie Personeel en Organisatie (DPO)

De directie Personeel en Organisatie (DPO) staat in voor de administratie en organisatie van de personeelsaangelegenheden zoals aanwerving, salaris en loopbaan.

Contact

Wie binnen DPO kan u helpen?

Vraag het aan de Helpdesk

Rectoraat I, bureel 25, 2e verdieping
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent

Open van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Afdeling Personeelsadministratie

Loopbaanadministratie

Salarisadministratie

Contactpersonen per directie/faculteit:

Faculteit Centrale Administratie Telefoonnummer
LW,  jobstudenten CA50, CA95 3222
RE, LA CA20, CA30, CA70, CA90

3130

WE, PP, FW CA40 3233
DI, PS CA80 3212
GE, EB CA01- CA10, CA60 3224

Jobstudenten

EA, vakantieattesten in dienst

3222

9810

Afdeling Werving en selectie

Alle UGent vacatures:

Iemand in dienst nemen:

 • Vacature en selectieprocedure opstarten: of 09 264 34 36
 • Aanwervingsadministratie: 09 264 30 51

Onthaal nieuwe medewerkers

Afdeling Loopbaan, begeleiding en vorming

Team HR-begeleiding en advies

Taken

 • Voorbereiding loopbaanbeleid
 • Coaching van medewerkers en teams bij hun functioneren en ontwikkelen
 • Adviesverlening aan leidinggevenden en medewerkers over de loopbaan
 • Leiderschapsontwikkeling- en coaching
 • Career coaching van PhD & postdoc onderzoekers

Contactgegevens
Campus Ufo, Rectoraat 1
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
loopbaanbegeleiding@ugent.be
zaploopbaan@ugent.be
postdoc@ugent.be

Team Loopbaanontwikkeling

Taken

 • Administratieve ondersteuning bij gesprekkencycli
 • Administratieve ondersteuning bij de vlakke en functionele loopbaan
 • Registratie bij wijzigingen in tewerkstellingspercentage of -plaats

Contactgegevens

Campus Ufo, Rectoraat 1
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
loopbaanontwikkeling@ugent.be

Team Vorming

Taken

 • Ontwerp, planning en implementatie van vormingsprogramma’s voor medewerkers
 • Adviesverlening aan medewerkers en leidinggevenden over vormingen

Contactgegevens

Campus Ufo, Rectoraat 1
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
vorming@ugent.be