Facultair Bestuur

Het Facultair Bestuur heeft een beleidsvoorbereidende en -uitvoerende bevoegdheid met betrekking tot aangelegenheden die kaderen in de algemene facultaire ontwikkeling op het vlak van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

 

Het Facultair Bestuur bestaat uit vijf verkozen leden:

  • prof. Els Van Damme (decaan)
  • prof. Ann Dumoulin (academisch secretaris) 
  • prof. Mieke Uyttendaele (onderwijsdirecteur)
  • prof. Jan Pieters 
  • prof. Colin Janssen (onderzoek en valorisatie)