Facultair Bestuur

Het Facultair Bestuur heeft een beleidsvoorbereidende en -uitvoerende bevoegdheid met betrekking tot aangelegenheden die kaderen in de algemene facultaire ontwikkeling op het vlak van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

 

Het Facultair Bestuur bestaat uit vijf verkozen leden: