Decanaat

Het decanaat is het administratieve secretariaat van de faculteit en zorgt onder meer voor de voorbereiding en de afhandeling van de agendapunten op de faculteitsraad.

Daarnaast zorgt het decanaat er ook voor dat de beslissingen van het universiteitsbestuur die de faculteit aanbelangen, ten uitvoer worden gebracht.

De decanale administratie staat centraal binnen de verschillende decanale diensten van de faculteit.

Decaan

Prof. dr. Els Van Damme
Lokaal A1.098

Administratief secretaris

Jolien Voet (lokaal A1.099)

Medewerkers