Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)

De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning is het centraal aanspreekpunt voor alle aspecten met betrekking tot het onderwijs. De dienst is opgedeeld in vier clusters.

Clusters

Onderwijsdirecteur

Mieke Uyttendaele

Links

Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA)