Ad hoc BOF ZAP-selectiecommissie

Minimale samenstelling

 • Voorzitter: Marc Van Meirvenne (decaan)
 • Academisch secretaris: Ann Dumoulin
 • Onderzoeksdirecteur: Els Van Damme
 • Vakgroepvoorzitter
 • 1 ZAP-lid vakgroep
 • 1 FBW ZAP-lid van de Onderzoeksraad (of werkgroepen), buiten de vakgroep
 • 2 ZAP-leden van andere faculteit UGent uit Onderzoeksraad (of werkgroepen)
 • 1 extern UGent-lid (universiteit of relevante professionele expertise)
 • 1 AAP
 • 1 ATP
 • 1 student
 • HR-expert DPO

Reserve

 • 1 ZAP-lid FBW
 • 1 ZAP-lid extern