Bevoegdheidsdelegatie

De Commissie bevoegheidsdelegatie heeft volmacht om namens de Faculteitsraad advies uit te brengen over de aanstelling van A.A.P. (assistenten of  doctor-assistenten) en dit enkel bij hoogdringendheid én met meldingsplicht op de eerstvolgende vergadering van de Faculteitsraad.

Samenstelling

Professoren

  • Els Van Damme (voorzitter)
  • Ann Dumoulin (academisch secretaris)

A.A.P

  • Joachim Schouteten 

Agenda

Deze Commissie komt samen wanneer er dringende dossiers dienen behandeld te worden.