Commissie Gebouwen en infrastructuur

Missie

De Commissie Gebouwen en Infrastructuur (CGI) stelt zich als doel om de ruimtes en bijhorende voorzieningen beschikbaar voor de FBW zo goed mogelijk te benutten, en waar nodig initiatieven te nemen voor verdere optimalisatie.

Concreet brengt de CGI o.a. adviezen uit over (werk)aanvragen, de verdeling van lokalen, en nieuwe bouwprojecten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Dienst Logistiek, die vooral instaat voor de operationele uitvoering terwijl de CGI eerder strategische keuzes maakt.

Dossiers die een extra inspanning vergen, worden toegewezen aan ad hoc werkgroepen die regelmatig aan de CGI rapporteren. Tevens distilleert de CGI uit de verslagen van de onderliggende subcommissie ICT de punten die moeten worden voorgelegd aan de faculteitsraad ter goedkeuring.

Subcommissies

Samenstelling

Voorzitter

 • Tom Desmet

Secretaris

 • Kathy Steppe

Vertegenwoordigers vakgroepen

 • BW20: Stefaan De Neve (vervanger Jan Van den Bulcke)
 • BW21: Kathy Steppe 
 • BW22: Marc Verschraegen 
 • BW23: Bruno De Meulenaer (vervanger Filip Van Bockstaele)
 • BW24: Kristof Demeestere (vervanger Pascal Boeckx)
 • BW25: Jo De Vrieze 
 • BW26: Timpe Vogelaers
 • BW27:  Joachim Schouteten (vervanger: Xavier Gellynck)

AAP

 • Ilias Semmouri

ATP

 • Danny Pauwels (vervanger Tim Lacoere)

Studenten

 • Camille Masselis (vervanger Thomas Struys)

Campus Schoonmeersen

 • Jessika De Clippeleer (vervanger Yves Briers)

Campus Kortrijk

 • Katleen Raes

Logistieke dienst

 • Hilde Dewulf (vervanger: Danny Van De Sype)