Commissie Beleid

De Commissie Beleid formuleert adviezen aan de Faculteitsraad met betrekking tot het opstellen van kredieten, het beleidsplan ea.

Samenstelling

Voorzitter

Marc Van Meirvenne

Academisch secretaris

Ann Dumoulin

Onderwijsdirecteur

Luc Tirry 

Onderzoeksdirecteur

Els Van Damme

Directeur logistiek

Jan Pieters 

BW20

Kris Verheyen (vervanger: Niko Verhoest)

BW21

Dirk Reheul (vervanger Kathy Steppe)

BW22

Veerle Fievez (vervanger Karel De Schamphelaere)

BW23

Mieke Uyttendaele (vervanger: Mia Eeckhout)

BW24

Paul Van der Meeren (vervanger Chris Stevens)

BW25

Godeliever Gheysen (vervanger Yves Briers)

BW26

Bernard De Baets (vervanger Ingmar Nopens)

BW27

Marijke D'Haese (vervanger Wim Verbeke)

AAP

Jana Asselman (vervanger Joachim Schouteten)

ATP

Daisy Baeyens (vervanger Danny Pauwels)

Studenten

Till Engelhardt (vervanger NIcolaz de Fooz)

Agenda

De Commissie Beleid vergadert een aantal keer per jaar:

- Dinsdag 4 december - 15u00

- Dinsdag 5 februari - 15u00

- Dinsdag 2 april - 15u00

- Donderdag 27 juni - 15u00

- Dinsdag 10 september - 15u00