Commissie Internationalisering (FCI)

De Commissie Internationalisering heeft als missie de participatie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in het internationale gebeuren op te volgen en te bevorderen.

Gegeven de globalisering is de hoofddoelstelling ervoor te zorgen dat de faculteit ten volle meespeelt in de Europese en internationale onderwijsruimte en uitgroeit tot een internationale kwaliteitscampus.

De Commissie vergadert in principe één keer per 2 maanden. Extra vergaderingen zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is.

Samenstelling

Professoren

 • G. Haesaert (Facultair directeur Internationalisering)
 • P. Boeckx (ontwikkelingssamenwerking)
 • P. Bossier (aquacultuur)
 • W. Cornelis (land- en waterbeheer)
 • M. D'Haese (landbouwkunde)
 • G. Du Laing (scheikunde)
 • G. Gheysen (cel- en genbiotechnologie)
 • A. Rajkovic (voeding)
 • D. Rousseau (campus Kortrijk)
 • F. Tack (milieutechnologie)
 • L. Tirry (Facultair Directeur Onderwijs)
 • J. Van Acker (bos- en waterbeheer)
 • S. Werbrouck (campus Schoonmeersen)

A.A.P.

 • N. De Storme
 • M. Simpraga

A.T.P.

 • M. Flement
 • W. Hoste
 • H. Vandecasteele (secretaris)
 • I. Vantornhout
 • E. Velle (Afdeling Internationalisering)

Studenten

 • NN
 • NN

Agenda

De Commissie vergadert in principe éénmaal elke twee maand, maar kan extra vergaderingen beleggen als dit noodzakelijk blijkt.

De eerstvolgende vergadering gaat door op:

 • 14/11/2017 om 13u00 in A1.095