Commissie Internationalisering (FCI)

De Commissie Internationalisering heeft als missie de participatie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in het internationale gebeuren op te volgen en te bevorderen.

Gegeven de globalisering is de hoofddoelstelling ervoor te zorgen dat de faculteit ten volle meespeelt in de Europese en internationale onderwijsruimte en uitgroeit tot een internationale kwaliteitscampus.

De Commissie vergadert in principe één keer per 2 maanden. Extra vergaderingen zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is.

Samenstelling

Voorzitter

 • Luc Tirry (directeur Internationalisering)

Secretaris

 • Hilde Vandecasteele

Vertegenwoordigers vakgroepen

 • BW20 - Joris Van Acker (vervanger Wim Cornelis)
 • BW21 - Stefaan Werbrouck
 • BW22 - Peter Bossier (vervanger Peter Goethals)
 • BW23 - Andreja Rajkovic
 • BW24 - Gijs Du Laing (vervanger Filip Tack)
 • BW25 - Inge Van Bogaert (vervanger Korneel Rabaey)
 • BW26 - Aisling Daly
 • BW27 - Stijn Speelman (vervanger Joost Dessein)

AAP

 • Fatemeh Taheri (vervanger Chaim De Mulder)

ATP

 • Wim Hoste

Studenten

 • Josephine Lanneau
 • Wouter Demeester

ITC

 • Marleen Vereecken

Voorzitter Commissie Korea

 • Geert Haesaert

Vertegenwoordiger COS

 • Pascal Boeckx

Agenda

De Commissie vergadert in principe éénmaal elke twee maand, maar kan extra vergaderingen beleggen als dit noodzakelijk blijkt.