Commissie Kredietverdeling

De Kredietcommissie verstrekt advies aan de faculteitsraad over aangelegenheden waaraan financiële implicaties verbonden zijn, meer bepaald de verdeling van de facultaire werkingsmiddelen.

Samenstelling

Professoren

 • E. Van Damme (decaan & voorzitter)
 • M. Eeckhout (academisch secretaris)
 • W. Verbeke (vakgroepvoorzitter)
 • D. Reheul (vakgroepvoorzitter)
 • L. Tirry (vakgroepvoorzitter)
 • N. Verhoest (vakgroepvoorzitter)
 • J. Pieters (vakgroepvoorzitter)
 • N. Boon (vakgroepvoorzitter)
 • K. Dewettinck (vakgroepvoorzitter)
 • F. Tack (vakgroepvoorzitter)
 • K. Steppe (vakgroepvoorzitter)
 • B. De Baets (vakgroepvoorzitter)
 • C. Stevens (vakgroepvoorzitter)
 • P. Bossier (vakgroepvoorzitter)
 • S. De Neve (vakgroepvoorzitter)
 • G. Gheysen (vakgroepvoorzitter)
 • G. Haesaert (vakgroepvoorzitter)
 • A. Dumoulin (vakgroepvoorzitter)

A.A.P.

 • W. Dermauw
 • W. Vanhove

A.T.P.

 • D. Baeyens

Student

 • C. Callewaert

Ondersteuning decanaat

 • A. Lippens

Agenda

De Kredietcommissie vergadert minstens één maal per jaar (periode oktober-november).