Council for Strategic Advice (CSA)

Sinds begin 2010 beschikt de faculteit over een strategische adviesraad of Council for Strategic Advice (CSA). Deze raad bestaat uit alumni van de FBW die  zich differentiëren door verdiensten op sociaal, maatschappelijk en/of bedrijfseconomisch vlak.

Missie

De CSA heeft tot doel veranderingsprocessen in de faculteit te begeleiden en de interactie tussen faculteit, industrie en maatschappij te faciliteren zoals wordt uitgedrukt in volgende missie:

De raad zal de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen ondersteunen bij het uitbouwen en aanpassen van haar activiteiten op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening teneinde deze maximaal te laten inspelen op de huidige en toekomstige maatschappelijke noden zodat de faculteit haar positie en faam verder versterkt

Samenstelling

De raad bestaat uit 15 leden:

 • Paul De Bruycker, CEO INDAVER Benelux, Voorzitter
 • Patric Buggenhout, Bestuurder van Vennootschappen en landbouwer
 • Raf Suys, Kabinetchef Kabinet van de Minister-president van de Vlaamse Regering
 • Bruno De Wilde, Lab Manager, OWS NV
 • Fabian Leroy, Vice President Katoen Natie Group
 • Geert De Poorter, Directeur-Generaal FOD Economie, Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid
 • Toon Denys, gedelegeerd bestuurder VLM
 • Greet Keppens, Directeur Duneroze vzw
 • Roel Vanhaeren, Hoofd afdeling beheer, Agentschap Natuur en Bos, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
 • Lieven Janssens, Vice President Kaneka Pharma Europe NV
 • Dirk Carrez, Director Biobased Industries Consortium
 • Katrien De Schepper: COO Nutrition Sciences - Vitamex
 • Marc Ballekens: Strategisch Directeur Limagrain Belgium
 • Hans De Praeter, R&D/QA Manager, NV Fromunion Passendale
 • Stijn Haghebaert, General Manager, Euremtech

 

Daarnaast zijn de decaan, de pro-decaan, de voorzitter en ondervoorzitter van de alumnivereniging VBIG ex officio leden van de CSA.

De andere leden worden aangeduid op voorstel van minimum één lid en via coöptatie. Leden zetelen in principe voor een termijn van 4 jaar. Om continuïteit enerzijds en dynamiek anderzijds te verzekeren worden de gecoöpteerde leden regelmatig vervangen en aangevuld met nieuwe leden.

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter die niet tot de FBW behoort.

Verslaggeving gebeurt door of onder supervisie van de voorzitter.

Links