Council for Strategic Advice (CSA)

Sinds begin 2010 beschikt de faculteit over een strategische adviesraad of Council for Strategic Advice (CSA). Deze raad bestaat uit alumni van de FBW die  zich differentiëren door verdiensten op sociaal, maatschappelijk en/of bedrijfseconomisch vlak.

Missie

De CSA heeft tot doel veranderingsprocessen in de faculteit te begeleiden en de interactie tussen faculteit, industrie en maatschappij te faciliteren zoals wordt uitgedrukt in volgende missie:

De raad zal de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen ondersteunen bij het uitbouwen en aanpassen van haar activiteiten op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening teneinde deze maximaal te laten inspelen op de huidige en toekomstige maatschappelijke noden zodat de faculteit haar positie en faam verder versterkt

Samenstelling

De raad bestaat:

 • Leden Facultair Bestuur
 • Voorzitter en ondervoorzitter facultaire alumnivereniging
 • Paul De Bruycker, CEO Indaver nv
 • Patric Buggenhout, Bestuurder van meerdere vennootschappen waaronder Acerta nv, REO veiling, Nederheyde nv
 • Raf Suys, Kabinetchef Algemeen Beleid, Kabinet Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, Brussel
 • Bruno De Wilde, Lab Manager, OWS nv, Gent
 • Fabian Leroy, Vice President Katoen Natie 
 • Geert De Poorter, Voorzitter FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Toon Denys, gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij, Brussel
 • Greet Keppens, Directeur Duneroze vzw
 • Roel Vanhaeren, Afdelingshoofd Agentschap Natuur en Bos
 • Lieven Janssens, President Eurogentec nv, Seraing
 • Dirk Carrez, Excecutive Director Bio-based Industries, Brussel
 • Marc Ballekens: Directeur Praktijkcentrum voor land- en tuinbouw, Roeselare
 • Stijn Haghebaert: Gedelegeerd Bestuurder, Derudder Cleaning nv
 • Geert Boucneau, Zaakvoerder, Universoil
 • Patricia De Clercq, Secretaris-generaal, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

 

Leden zetelen in principe voor een termijn van vier jaar, verlengbaar.

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter die niet tot de FBW behoort.

Verslaggeving gebeurt door, of onder supervisie van, de voorzitter.