Doctoraatscommissie

Samenstelling

Voorzitter

  • Tom Van de Wiele

ZAP

  • Jana Asselman
  • Jan Van den Bulcke
  • Stijn Van Hulle

DS (bioscience) engineering

  • Paul Van der Meeren

AAP

  • Fien Minnens
  • Jasmine De Rop

FSA

  • Hilde Ghellynck

Agenda

Onderstaande agenda bevat de data waarop de vergaderingen van de Doctoraatscommissie doorgaan en de deadlines voor het indienen van de voorbereidingsdocumenten op de FSA.

 

 

Indienen finaal rapport

doctoral schools

(20 werkdagen voor faculteitsraad)

Indienen wijzigingen aan PhD traject

+ aanvraag in Plato

Indienen proefschrift

+ cv in plato

FDOC

telkens om 13h30

Faculteitsraad

27 mei 2022

30 mei 2022

6 juni 2022

7 juni 2022

16 juni 2022

10 juni 2022

13 juni 2022

20 juni 2022

21 juni 2022

30 juni 2022

15 augustus 2022

22 augustus 2022

29 augustus 2022

30 augustus 2022

8 september 2022

22 september 2022

3 oktober 2022

10 oktober 2022

11 oktober 2022

20 oktober 2022

20 oktober 2022

31 oktober 2022

7 november 2022

8 november 2022

17 november 2022

17 november 2022

28 november 2022

5 december 2022

6 december 2022

15 december 2022

22 december 2022

2 januari 2023

9 januari 2023

10 januari 2023

19 januari 2023

18 januari 2023

30 januari 2023

6 februari 2023

7 februari 2023

15 februari 2023

16 februari 2023

27 februari 2023

6 maart 2023

7 maart 2023

16 maart 2023

23 maart 2023

3 april 2023

10 april 2023

11 april 2023

20 april 2023

13 april 2023

24 april 2023

1 mei 2023

2 mei 2023

11 mei 2023

11 mei 2023

22 mei 2023

29 mei 2023

30 mei 2023

8 juni 2023

1 juni 2023

12 juni 2023

19 juni 2023

20 juni 2023

29 juni 2023

17 augustus 2023

28 augustus 2023

4 september 2023

5 september 2023

14 september 2023

 

Verslagen