Doctoraatscommissie

Samenstelling

Voorzitter

  • Tom Van de Wiele

ZAP

  • Jana Asselman
  • Stefaan De Smet
  • Jan Van den Bulcke
  • Paul Van der Meeren
  • Stijn Van Hulle

AAP

  • Anne-Sofie De Rop
  • Jasmine De Rop

FSA

  • Hilde Ghellynck

Agenda

Onderstaande agenda bevat de data waarop de vergaderingen van de Doctoraatscommissie doorgaan en de deadlines voor het indienen van de voorbereidingsdocumenten op de FSA.

 

 

Indienen finaal rapport

doctoral schools

(20 werkdagen voor faculteitsraad)

Indienen wijzigingen aan PhD traject

+ aanvraag in Plato

Indienen proefschrift

+ cv in plato

FDOC

telkens om 13h30

Faculteitsraad

17/08/2023

28/08/2023

04/09/2023

05/09/2023

14/09/2023

14/09/2023

26/09/2023

02/10/2023

03/10/2023

12/10/2023

17/10/2023

31/10/2023

06/11/2023

07/11/2023

14/11/2023

16/11/2023

28/11/2023

04/12/2023

05/12/2023

14/12/2023

21/12/2023

02/01/2024

08/01/2024

09/01/2024

18/01/2024

18/01/2024

30/01/2024

05/02/2024

06/02/2024

15/02/2024

15/02/2024

27/02/2024

04/03/2024

05/03/2024

14/03/2024

21/03/2024

02/04/2024

08/04/2024

09/04/2024

18/04/2024

25/04/2024

07/05/2024

13/05/2024

14/05/2024

23/05/2024

31/05/2024

04/06/2024

10/06/2024

11/06/2024

20/06/2024

05/06/2024

17/06/2024

24/06/2024

25/06/2024

met bevoegdheid FR

19/09/2024

22/08/2024

03/09/2024

09/09/2024

10/09/2024

19/09/2024

 

Visie

De Doctoraatscommissie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FDOC) stelt zich tot doel de verschillende onderdelen van het doctoraatstraject in goede

banen te leiden op vlak van i) administratie en kwaliteitsbewaking, ii) implementatie van het UGent Onderwijs- en Examenreglement inzake Doctoreren (OERD),

de raamakkoorden van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en andere aanverwante regelgeving en wetgeving, en iii) het goedkeuren, adviseren en/of bijsturen

van een begeleidings-en beoordelingskader dat de doctoraatsstudent in staat stelt om zo efficiënt mogelijk het doctoraatstraject te doorlopen en het

doctoraatsdiploma te behalen.
Afhankelijk van het dossier doet de FDOC dit vanuit een adviserende rol naar de Faculteitsraad en/of het Facultair Bestuur en tracht zij remediërend op te treden.

Een nauw overleg met de doctoraatskandidaten en met de promotoren, de doctoraatsbegeleidingscommissie en desgevallend met academische partners

binnen Vlaanderen of in het buitenland is hierbij cruciaal. In uitzonderlijke gevallen is er overleg met de facultaire of institutionele ombudspersoon.

Daarnaast levert de FDOC input naar de Directie Onderzoek van UGent om het beleidskader rond doctoreren te optimaliseren.

Door betrokkenheid van verschillende geledingen (ZAP, OAP en ATP) uit verschillende disciplines en met respect voor confidentialiteit in gevoelige en

vertrouwelijke dossiers streeft de FDOC steeds naar een evenwichtig, goed geïnformeerd en eerlijk oordeel.

Verslagen