Doctoraatscommissie

Samenstelling

Voorzitter

  • Tom Van de Wiele

Onderzoek

  • Stefaan De Smet

ZAP

  • Marie-Christine Van Labeke
  • Jan Van den Bulcke
  • Stijn Van Hulle

DS (bioscience) engineering

  • Paul Van der Meeren

AAP

  • Fien Minnens
  • Sofie Van Nerom

FSA

  • Hilde Ghellynck

Agenda

Onderstaande agenda bevat de data waarop de vergaderingen van de Doctoraatscommissie doorgaan en de deadlines voor het indienen van de voorbereidingsdocumenten op de FSA.

 

 

Indienen finaal rapport

doctoral schools

(20 werkdagen voor faculteitsraad)

Indienen wijzigingen aan PhD traject

+ aanvraag in Plato

Indienen proefschrift

+ cv in plato

FDOC

telkens om 13h30

Faculteitraad

20 augustus 2021

23 augustus 2021

30 augustus 2021

31 augustus 2021

9 september 2021

1 oktober 2021

4 oktober 2021

11 oktober 2021

12 oktober 2021

20 oktober 2021

29 oktober 2021

1 november 2021

8 november 2021

9 november 2021

18 november 2021

26 november 2021

29 november 2021

6 december 2021

7 december 2021

16 december 2021

31 december 2021

3 januari 2022

10 januari 2022

11 januari 2022

20 januari 2022

28 januari 2022

31 januari 2022

7 februari 2022

8 februari 2022

17 februari 2022

25 februari 2022

28 februari 2022

7 maart 2022

8 maart 2022

17 maart 2022

1 april 2022

4 april 2022

11 april 2022

12 april 2022

21 april 2022

29 april 2022

2 mei 2022

9 mei 2022

10 mei 2022

19 mei 2022

27 mei 2022

30 mei 2022

6 juni 2022

7 juni 2022

16 juni 2022

10 juni 2022

13 juni 2022

20 juni 2022

21 juni 2022

30 juni 2022

19 augustus 2022

22 augustus 2022

29 augustus 2022

30 augustus 2022

8 september 2022

 

Verslagen