Doctoraatscommissie

Samenstelling

Voorzitter

  • Tom Van de Wiele

Onderzoeksdirecteur

  • Els Van Damme

ZAP

  • Marie-Christine Van Labeke
  • Jan Van den Bulcke
  • Stijn Van Hulle

DS (bioscience) engineering

  • Paul Van der Meeren

AAP

  • Lisa Miclotte
  • Gregor Claus

FSA

  • Hilde Ghellynck

Agenda

Onderstaande agenda bevat de data waarop de vergaderingen van de Doctoraatscommissie doorgaan en de deadlines voor het indienen van de voorbereidingsdocumenten op de FSA.

 

 

Indienen finaal rapport

doctoral schools

(20 werkdagen voor faculteitsraad)

Indienen wijzigingen aan PhD traject

+ aanvraag in Plato

Indienen proefschrift

+ cv in plato

FDOC

telkens om 13h30

Faculteitraad

20 augustus 2020

31 augustus 2020

7 september 2020

8 september 2020

17 september 2020

25 september 2020

28 september 2020

5 oktober 2020

6 oktober 2020

15 oktober 2020

30 oktober 2020

2 november 2020

9 november 2020

10 november 2020

19 november 2020

20 november 2020

23 november 2020

30 november 2020

1 december 2020

10 december 2020

31 december 2020

4 januari 2021

11 januari 2021

12 januari 2021

21 januari 2021

29 januari 2021

1 februari 2021

8 februari 2021

9 februari 2021

18 februari 2021

5 maart 2021

8 maart 2021

15 maart 2021

16 maart 2021

25 maart 2021

2 april 2021

5 april 2021

12 april 2021

13 april 2021

22 april 2021

7 mei 2021

10 mei 2021

17 mei 2021

18 mei 2021

27 mei 2021

28 mei 2021

31 mei 2021

7 juni 2021

8 juni 2021

17 juni 2021

11 juni 2021

14 juni 2021

21 juni 2021

22 juni 2021

1 juli 2021

20 augustus 2021

23 augustus 2021

30 augustus 2021

31 augustus 2021

9 september 2021

 

Verslagen