Doctoraatscommissie

Samenstelling

Voorzitter

 • Tom Van de Wiele

Onderzoeksdirecteur

 • Els Van Damme

ZAP

 • Els Van Damme (Facultair directeur Onderzoek)
 • Marie-Christine Van Labeke
 • Jan Van den Bulcke
 • Stijn Van Hulle

DS (bioscience) engineering

 • Paul Van der Meeren

AAP

 • Lisa Miclotte
 • Gregor Claus

FSA

 • Nadine Casier (tot februari 2019)
 • Hilde Ghellynck

Agenda

Onderstaande agenda bevat de data waarop de vergaderingen van de Doctoraatscommissie doorgaan en de deadlines voor het indienen van de voorbereidingsdocumenten op de FSA.

 

 

Indienen finaal rapport

doctoral schools

(20 werkdagen voor faculteitsraad)

Indienen documenten

 Indienen proefschrift

FDOC

telkens om 13h30

Faculteitraad

16 augustus 2018

27 augustus 2018

3 september 2018

4 september 2018

13 september 2018

20 september 2018

1 oktober 2018

8 oktober 2018

9 oktober 2018

18 oktober 2018

25 oktober 2018

5 november 2018

12 november 2018

13 november 2018

22 november 2018

15 november 2018

26 november 2018

3 december 2018

4 december 2018

13 december 2018

2 januari 2019

7 januari 2019

14 januari 2019

15 januari 2019 

24 januari 2019

24 januari 2019

4 februari 2019

11 februari 2019

12 februari 2019

21 februari 2019

21 februari 2019

4 maart 2019

11 maart 2019

12 maart 2019 

21 maart 2019

21 maart 2019

1 april 2019

8 april 2019

9 april 2019 

24 april 2019

18 april 2019

29 april 2019

6 mei 2019

7 mei 2019

16 mei 2019

16 mei 2019

27 mei 2019

3 juni 2019

4 juni 2019

13 juni 2019

6 juni 2019

17 juni 2019

24 juni 2019

25 juni 2019 

4 juli 2019

22 augustus 2019

2 september 2019

9 september 2019

10 september 2019 

19 september 2019

 

Verslagen