Doctoraatscommissie

Samenstelling

Voorzitter

  • Tom Van de Wiele

Onderzoeksdirecteur

  • Els Van Damme

ZAP

  • Els Van Damme (Facultair directeur Onderzoek)
  • Marie-Christine Van Labeke
  • Jan Van den Bulcke
  • Stijn Van Hulle

DS (bioscience) engineering

  • Paul Van der Meeren

AAP

  • Lisa Miclotte
  • Gregor Claus

FSA

  • Hilde Ghellynck

Agenda

Onderstaande agenda bevat de data waarop de vergaderingen van de Doctoraatscommissie doorgaan en de deadlines voor het indienen van de voorbereidingsdocumenten op de FSA.

 

 

Indienen finaal rapport

doctoral schools

(20 werkdagen voor faculteitsraad)

Indienen documenten

Indienen proefschrift

FDOC

telkens om 13h30

Faculteitraad

22 augustus 2019

2 september 2019

9 september 2019

10 september 2019

19 september 2019

29 september 2019

30 september 2019

7 oktober 2019

8 oktober 2019

17 oktober 2019

24 oktober 2019

4 november 2019

12 november 2019 ('s morgens)

12 november 2019

21 november 2019

14 november 2019

25 november 2019

2 december 2019

3 december 2019

12 december 2019

2 januari 2020

6 januari 2020

13 januari 2020

14 januari 2020

23 januari 2020

23 januari 2020

3 februari 2020

10 februari 2020

11 februari 2020

20 februari 2020

20 februari 2020

2 maart 2020

9 maart 2020

10 maart 2020

19 maart 2020

26 maart 2020

6 april 2020

13 april 2020

14 april 2020

23 april 2020

16 april 2020

27 april 2020

4 mei 2020

5 mei 2020

14 mei 2020

14 mei 2020

1 juni 2020

8 juni 2020

9 juni 2020

18 juni 2020

4 juni 2020

15 juni 2020

22 juni 2020

23 juni 2020

2 juli 2020

20 augustus 2020

31 augustus 2020

7 september 2020

8 september 2020

17 september 2020

 

Verslagen