Evaluatiecommissie

Een facultaire evaluatiecommissie, samengesteld uit een diverse groep ZAP-leden, bereidt de evaluatie van het OP voor en brengt advies uit aan de faculteitsraad.

Samenstelling

  • Els Van Damme (decaan)
  • Mieke Uyttendaele (onderwijsdirecteur)
  • Colin Janssen (Lid FB Onderzoek+ valorisatie) 
  • Ann Dumoulin (academisch secretaris) 
  • Monica Höfte
  • Geert Haesaert
  • Danny Pauwels

Decanaat

  • Jolien Voet