Facultaire bibliotheekcommissie

De facultaire bibliotheekcommissie heeft als doel de facultaire bibliotheek uit te bouwen en te voorzien in een voor de faculteit relevante collectie wetenschappelijke literatuur en in een efficiënte toegang tot elektronische bronnen.

De facultaire bibliotheekraad vertegenwoordigt de faculteit bij de interfacultaire bibliotheekcommissie.

Samenstelling

Professoren

 • A. Dumoulin
 • S. Mangelinckx
 • J. Pieters
 • D. Reheul
 • W. Verbeke (voorzitter)
 • E. Van Damme (facultair directeur Onderzoek)

A.A.P.

 • L. Tyvaert
 • V. Derycke

A.T.P.

 • I. De Bo
 • G. Hollebosch (secretaris)
 • V. Van Conkelberge (Boekentoren/IFBC – op uitnodiging)

Student

 • T. De Backer

Agenda

De Commissie Bibliotheek vergadert minstens éénmaal per trimester.

Verslagen