HR-commissies

Aan elk ZAP-lid wordt een HR-commissie toegewezen. Tijdens de loopbaan wordt het ZAP-lid begeleid en opgevolgd door deze HR-commissie.

Samenstelling

Voorzitter

Vakgroepvoorzitter

Lid CKO

prof. Mieke Uyttendaele

Lid facultair bestuur

prof. Ann Dumoulin

Vakexpert

Op suggestie van de vakgroep

HR-expert

Vanuit DPO

Secretaris

Aan te duiden door voorzitter