Spin-offs

AM-TEAM

 • Ontwerpt geavanceerde modellering voor procesoptimalisatie, design en versnelde upscaling
 • Waterbehandeling, bioprocestechnologie, farmaceutische productie
 • Specialisatie: proceskennis geïntegreerd in Computational Fluid Dynamics (CFD)

Amphistar

 • Ontwikkelt en schaalt biosurfactant-technologie naar industrieel niveau.

Avecom

 • Sturen en optimaliseren van microbiële processen

Biotim (overgenomen door Waterleau)

 • Afvalwaterzuiveringstechnologie

Cacaolab

 • Maakt innovatieve chocoladeproducten en -processen
 • Stimuleert export van chocoladeproducten

e-Coast  (overgenomen door Eurofins)

 • Marien en maritiem onderzoek 

EPAS (overgenomen door Seureca Veolia)

 • Eco proces assistentie

Hydrohm

 • Hernieuwbare elektrochemische behandeling van water

Imaqua

 • contractonderzoek voor de garnalen/aquacultuurindustrie

Inbiose

 • Produceert gespecialiseerde koolhydraten

Innolab

 • Levert diensten rond de biogasproductie, afvalwaterzuivering en de analyse van biomassa

Kytos

 • Microbioom screening in allerlei industriële processen.

MRM Health

 • Ontwikkeling van microbioomgebaseerde medicijnen

Olfascan

 • Oplossing van geurproblemen - maatregelen, analyses, modellering en advies

Organic Waste Systems

 • Testen en diensten aan m.b.t. biologische afbreekbaarheid, composteerbaarheid, anaerobe vergisting, auditing, controle & sorteren van diverse afvalstromen en consulting m.b.t. duurzame ontwikkeling

Primoris

 • Analyseert residu’s van pesticiden en mycotoxines in voeding en diervoeder

Prodigest

 • Ontwikkelt testplatformen op vlak van
  • gastro-intestinale transit
  • biologische beschikbaarheid
  • metabolisme van voeding en medicijnen

Progeno

 • Ontwikkelt software rond kwalitatieve kruisings- en selectiemethodes

Phyto-IT

 • Ontwikkelt software voor plantkunde in land- en tuinbouw

Qpinch

 • Zet restwarmte om in energie

Statter

 • Ontwerp
 • Statistische data-analyse
 • Rapportering

Terracottem

 • bodemconditietechnologie