Landbouwstudiedag 2015

2014 is een jaar geworden waarin discussies over internationale handel weer hoog op de agenda stonden. Het uitblijven van vooruitgang in vrijhandelsakkoorden binnen de Wereldhandelsorganisatie stimuleert de EU om bilaterale akkoorden te vormen. Onder andere met Oekraïne, Zuid-Afrika en Turkije zijn overeenkomsten gesloten die in verschillende staat van uitvoering zijn. Met de VS, Canada en India zijn de onderhandelingen volop bezig. Maar de belangrijkste gebeurtenis van 2014 voor de Vlaamse landbouw is wellicht het EU-Rusland conflict dat mogelijks landbouwprijzen onder druk heeft gezet.

In een tweede luik wordt de exportafhankelijkheid van de sectoren zuivel, vlees, groenten en fruit onder de loep genomen door Renaat Debergh van BCZ, Joris Coenen van VLAM en Pieter Verhelst van Boerenbond. Danie Jordaan van de Universiteit van Pretoria schetst recente evoluties in de Zuid-Afrikaanse handel die ook voor de Vlaamse landbouw interessant zijn om op te volgen.
Tenslotte legt Wim Vranken van Crelan uit hoe een bank omgaat met betalingsproblemen door internationale handelsperikelen.

Daarom stelt de landbouwstudiedag 2015 de handelsakkoorden en de al dan niet naleving ervan als centraal thema voor. De landbouwstudiedag 2015 start met een toelichting door Zornitsa Kutlina-Dimitrova van de Europese Commissie over de economische impact van de Russische importrestricties voor landbouwgoederen. Xavier Gellynck van de vakgroep Landbouweconomie UGent verkent vervolgens de strategische opties voor export van landbouwproducten.De landbouwstudiedag wordt afsloten door een debat en een receptie waar de discussie tussen pot en pint verder kan gezet worden.