Oprichting en lancering Cropfit, een consortium voor biostimulantia & biopesticiden

Cropfit

Om de kennis omtrent nieuwe innovatieve manieren voor gewasbescherming en groei- & kwaliteitsbevordering van gewassen, zoals biostimulantia en biologische bestrijding, te bundelen en dichter bij de markt te brengen, hebben de UGent en HoGent een nieuw consortium opgericht, genaamd CropFit. Met meer dan 130 aanwezigen uit industrie-, onderzoeks- en beleidswereld werd de lancering van CropFit alvast warm onthaald.

Internationale sprekers deelden hun ervaring inzake biostimulantia en biologische bestrijders met het publiek. Zo gaf Bernard Vanlauwe, Directeur van Centraal Afrika van het Internationaal Instituut van Tropische Landbouw (IITA) mee dat biostimulantia een synergistisch effect kunnen hebben en dus een grotere economische impact kunnen realiseren indien deze producten toegepast worden in combinatie met fosfor op arme bodems. De meerwaarde van biostimulantia voor Afrika is groot, maar gebrek aan efficiënte producten zorgen ervoor dat de toepassing ervan op het Afrikaanse continent uitblijft. Daarom produceert IITA sinds kort biostimulantia in Nigeria voor de Afrikaanse markt.

Ilaria Pertot van Fondazione Edmund Mach besprak de bottlenecks bij het ontwikkelen van commerciële micro-organismen. Aspecten zoals de registratieprocedure, uitdagingen in de productie en formulering van deze micro-organismen en het belang van veldproeven kwamen uitgebreid aan bod. Philip Delistoyanov (EBIC) gaf een overzicht van de laatste stand van zaken van de harmonisatie van de Europese wetgeving inzake biostimulantia.

Tijdens een interactief debat kon het publiek stemmen op stellingen met betrekking tot het onderwerp. Zo gaf 66% van het publiek aan dat er binnenkort een doorbraak zal zijn in de toepassing van biostimulantia en biologische bestrijders. Meer dan de helft van het publiek vond dat biologische bestrijders onder de wetgeving van de Plant Protection Products moet blijven, ondanks het feit dat het om natuurlijke organismen gaat. Op de vraag wie de meerprijs zal betalen voor deze vandaag nog dure producten, antwoordde 61% van het publiek dat de consument deze meerprijs moet betalen, 18% de overheid via subsidies en 13% de teler zelf. De stellingen werden uitvoerig besproken met Manfred Pülm (Univeg/Greenyard Foods), Peter Jaeken (Belfertil), Patrick du Jardin (Universiteit Luik) en Sandro Frati (Bi-pa).

Op het einde van de namiddag werd het consortium officieel gelanceerd. Het consortium heeft als doel om de resultaten van meer dan 150 onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Gent en Hogeschool Gent te valoriseren in de industrie door middel van sterke partnerships. Het consortium kreeg de toepasselijke naam Cropfit toegewezen. Een business developer, rol opgenomen door Maaike Perneel, zorgt voor de goede coördinatie van het consortium en is het aanspreekpunt voor de bedrijven. Op deze manier kan er via één contact meer dan 150 onderzoekers bereikt worden met expertise in biostimulantia en biologische bestrijding.