Aankondiging Concept Stakeholdermeetings

Meer info:  info.crelanleerstoel@ugent.be

De UGent en Crelan ondersteunen het meedenken over de toekomst van de Vlaamse landbouw via een nieuw concept van stakeholdermeetings dat gelanceerd wordt door de UGent-Crelan Leerstoel voor innovatie te bevordering van een duurzame landbouw.

De Leerstoel wil in 2016 alle actoren in de land-& tuinbouwsector rond de tafel brengen omtrent enkele specifieke topics die kaderen binnen het nadenken over de toekomst van de Vlaamse landbouw. Die staat immers voor grote uitdagingen, getuige de huidige prijzencrisis.

Om dat te bereiken is er een nieuw concept geoptimaliseerd van stakeholdermeetings, waarvan er in 2015 reeds twee werden georganiseerd (voeder, kiwi-ei). Dit zijn korte, interactieve sessies tussen onderzoekers en andere belanggroepen, zoals industriëlen uit het agri-businesscomplex, relevante erfbetreders, sectorassociaties, ngo's, beleidsmedewerkers en de landbouwers zelf, onder de vorm van een demonstratiemoment, een praktijkbezoek of een interactieve brainstorm/workshop. De sessies hebben als doelstelling om de opportuniteiten en eventuele knelpunten in kaart te brengen die de implementatie van bepaalde innovatieve toepassingen in de weg staan en daar concreet iets aan te doen.

Dit jaar zullen er een 4-tal van dergelijke stakeholdermeetings georganiseerd worden omtrent specifieke innovatieve onderwerpen die bijdragen tot een duurzame landbouw enerzijds, maar die ook aanleiding kunnen geven tot nieuwe verdienmodellen die de Vlaamse landbouw op termijn ook internationaal competitiever moet maken.

De thema's:

1.       Stadslandbouw

Het gebruik van LED technologie, hydroponische systemen (waterculturen) en plantsensoren om aan verticale- & stadslandbouw te doen.

2.       Residu-arm telen

Het telen van groenten met zo weinig mogelijk chemische residu's aanwezig op het einde van de teelt.

3.       Biostimulantia

Het ontwikkelen van producten die de groei en kwaliteit van gewassen verbeteren op basis van micro-organismen en plantextracten.

4.       Het gebruik van data in de melkveehouderij

De digitalisering van de melkveehouderij, waarbij de dieren beter worden opgevolgd aan de hand van verschillende merkers en meettoestellen en deze data digitaal wordt verwerkt en geanalyseerd.

Naast deze vier voorlopige sessies, sluiten we zeker niet uit dat er nog bijkomende stakeholdermeetings zullen georganiseerd worden in 2016 omtrent andere innovatie toepassingen die bijdragen tot een meer rendabele en duurzame Vlaamse land- & tuinbouw.