Duurzame landbouw door nutriëntenrecuperatie

Overleg tussen wetenschappers, overheden, boeren, en andere belanghebbenden om complexe uitdagingen i.v.m. de stikstofproblematiek aan te pakken via technologische innovaties en uitwisseling van goede praktijken.

Mestactieplannen, klimaatdiscussies, en het stikstofakkoord zijn complexe uitdagingen. De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen legt zich toe op het ontwikkelen van technologische oplossingen waarbij waardevolle stoffen, zoals stikstof en fosfor, uit organisch afval inclusief mest, worden terug gewonnen. Dit noemen we nutriëntenrecuperatie. Nutriëntenrecuperatie past in het concept van de circulaire economie: het vermindert de impact van mest op het milieu, verbetert de bodemvruchtbaarheid, beperkt de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen en verlaagt de uitstoot van stikstofverbindingen naar de lucht en waterwegen.

Samenwerking tussen wetenschappers, overheden, boeren, industrie en natuurbeheerders is essentieel om deze complexe uitdagingen aan te pakken en input te geven aan beleidsmakers.

Door een interactieve benadering met stakeholders te hanteren, ontstaat er een meer holistisch begrip van de uitdagingen en kansen rond nutriëntenrecuperatie, wat uiteindelijk bijdraagt aan de bevordering van duurzame landbouwpraktijken.

Een gevarieerde reeks activiteiten (workshops, debatten, focusgroepen, ...) had als doel de bewustwording over nutriëntenrecuperatie en innovatieve oplossingen te vergroten, kennis te delen en samenwerking te bevorderen.

Overzicht activiteiten nutriëntenrecuperatie en verduurzaming van de landbouw:

Datum Naam Locatie Soort activiteit Aantal deelnemers Doelgroep
6-9-2022 Duurzame technieken verwerking varkensmest: gescheiden stalconstructie, eendenkroosopstelling, rietvelden Varkenshouderij Sint-Amandshof, Pittem Demo-namiddag  25 Landbouwers
6-12-2022 Nutricycle Vlaanderen over de nieuwste ontwikkelingen in samenwerking met Inagro, Boerenbond, Aquafin, DLV en Flanders’ Food Oude Abdij, Drongen  Studienamiddag 60 Landbouwers, beleidsmakers, industrie en onderzoekers
19-12-2022 Focusgroep duurzame en innovatieve technologieën in de landbouw Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent Expertenoverleg 10 Landbouwers, beleidsmakers, industrie en onderzoekers
19-2-2023 Stikstofdebat n.a.v. de vernietiging van een vergunning voor een geitenboerderij Café Ysebaert, Zwalm Debat 100 Landelijke en bedrijfsgilden, landbouwers, geïnteresseerden
2-3-2023 Scholierenbezoek "Ontdek de wereld van Nutriëntenrecuperatie" Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent Workshop  15 Leerlingen middelbaar onderwijs
28-3-2023 Scholierenbezoek "Ontdek de wereld van Nutriëntenrecuperatie" Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent Workshop  25 Leerlingen middelbaar onderwijs
20-6-2023 De toekomst van duurzame landbouw in Vlaanderen met o.a. een duiding van MAP7 in samenwerking met ILVO, Departement Landbouw en Visserij, Boerenbond, ABS, Natuurpunt, VLM ILVO, Melle Studienamiddag 100 Landbouwers, natuurvertegenwoordigers, beleidsmakers, industrie en onderzoekers
19-9-2023 Nutri2Cycle Internationaal met experten uit Nl, It, De, Dk en Irl over transitie Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent Studiedag 70 Landbouwers, beleidsmakers, industrie en onderzoekers
20-9-2023 High level Conference met sprekers van de Europese Commissie, DGAgri en DGEnv, over duurzame nutriëntenrecuperatie FEB-VBO, Brussel Conferentie 160 Landbouwers, beleidsmakers, industrie en onderzoekers