Blok Je Groen

Wat?

De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, de HoGent (faculteit Mens&Welzijn), Nature@Work, de bibliotheekgemeenschappen van de Associatie UGent en de Gentse Floraliën lanceren een uniek initiatief waarbij meerdere bloklocaties in 2021 omgetoverd worden in groene oases.

Waarom?

Stress, overspannenheid en burn-out, dé ziekte van onze tijd is een uitdijende epidemie geworden. Eén op de vijf werkende Vlamingen krijgt ooit met een burn-out te kampen en – schrikwekkend, voor wat tien jaar geleden nog als een fin de carrièrekwaal werd gezien – het zijn twintigers en zelfs tieners die steeds meer in het vizier komen. Bijgevolg vindt de Hoge Gezondheidsraad dat al vanaf het eerste leerjaar (!) aan preventie gedaan moet worden. Op gebied van organisatorische begeleiding voor studenten zijn er reeds veel uitstekende initiatieven gaande van teleblok en planning tot het openstellen van bloklocaties die zowel rust als maatschappelijk contact inhouden. Naast organisatorische middelen is het bevorderen van het mentale welzijn cruciaal.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving stress reduceert en de concentratie verhoogt. Jammer genoeg zijn de meeste studenten niet bereid of hebben niet de mogelijkheid om tijdens de blok het groen te gaan opzoeken. Vergroening in gebouwen is nog steeds schaars en vaak beperkt tot een wegkwijnend plantje in een hoek. In 2021 doet zich een unieke opportuniteit voor om de invloed van groen op het mentale welzijn van studenten te onderzoeken en, hopelijk, tegelijkertijd te bevorderen.

In mei 2021 zal de stad Gent in het teken staan van de Floraliën en vormt 10 dagen lang het decor voor de mooiste creaties van nationale en internationale topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars. Dit kader valt samen met de start van de zomerblokperiode van 75.000 studenten uit het Gentse Hoger Onderwijs.

Deelnemende bibliotheken

In de Media

Partners

floralienhogentaquarellaprovincie oost-vlaanderenvlam

Green Community avbs

Contact