Blok Je Groen

Wat?

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en de HOGENT (via het Onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn) lanceerden samen met enthousiaste partners een uniek initiatief waarbij meerdere bloklocaties van 2 mei tot 1 juli 2022 omgetoverd werden in groene oases.

AVS maakte alvast volgende reportage over het project:

Waarom?Blok je Groen!

Stress, overspannenheid en burn-out, dé ziekte van onze tijd is een uitdijende epidemie geworden. Eén op de vijf werkende Vlamingen krijgt ooit met een burn-out te kampen en – schrikwekkend, voor wat tien jaar geleden nog als een fin de carrièrekwaal werd gezien – het zijn twintigers en zelfs tieners die steeds meer in het vizier komen. Bijgevolg vindt de Hoge Gezondheidsraad dat al vanaf het eerste leerjaar (!) aan preventie gedaan moet worden. Op gebied van organisatorische begeleiding voor studenten zijn er reeds veel uitstekende initiatieven gaande van teleblok en planning tot het openstellen van bloklocaties die zowel rust als maatschappelijk contact inhouden. Naast organisatorische middelen is het bevorderen van het mentale welzijn cruciaal.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving stress reduceert en de concentratie verhoogt. Jammer genoeg zijn de meeste studenten niet bereid of hebben niet de mogelijkheid om tijdens de blok het groen te gaan opzoeken. Vergroening in gebouwen is nog steeds schaars en vaak beperkt tot een wegkwijnend plantje in een hoek. In 2022 doet zich een unieke opportuniteit voor om de invloed van groen op het mentale welzijn van studenten te onderzoeken en, hopelijk, tegelijkertijd te bevorderen.

In mei 2022 zal de stad Gent in het teken staan van de Floraliën en vormt 10 dagen lang het decor voor de mooiste creaties van nationale en internationale topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars. Dit kader valt samen met de start van de zomerblokperiode van 75.000 studenten uit het Gentse Hoger Onderwijs.

Het onderzoek

Enquêtes

Studenten konden doorheen de periode meedoen aan het onderzoek door het invullen van een vragenlijst op de start en op het einde van hun studiedag. in deze vragenlijst werd hen gevraagd in welke zone (groen of niet) ze zich bevonden in de bloklocatie en wat de invloed was van deze omgeving op hun stressniveau tijdens het blokken. De resultaten van dit onderzoek zullen worden geanalyseerd door het HOGENT Onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Microbioom

Bij een honderdtal studenten werd een staal genomen van het microbioom van de huid bij de start en het einde van hun studiedag. Deze stalen zullen geanalyseerd worden via sequencing door Dr. Chris Callewaert, ook wel bekend als dokter oksel, van de vakgroep Biotechnologie. Met dit deel van het onderzoek wordt een verband gezocht tussen mentaal welzijn en een groene omgeving aan de hand van de soorten bacteriën die op huid leven.

De resultaten

De enquêtes geanalyseerd door het HOGENT Onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn tonen aan dat het studeren in groene zones een significant positief effect heeft op het welzijn van studenten. De studie wijst ook aan dat studenten die vaker in groene omgevingen studeerden, al merkbaar positievere emoties hadden bij aanvang van hun studiedag.

Tijdlijn

Tijdlijn Blok Je Groen

Deelnemende bibliotheken

Partners

hogentaquarellaprovincie oost-vlaanderencrelanhogentcadsavbsfloralien

Green Community vlam

Nieuwsberichten

Contact