Masteropleidingen

Deze masteropleidingen duren 2 jaar en leiden tot de titel van bio-ingenieur. De rode draad in al deze opleidingen is de levende materie.

Sommige opleidingen worden in het Nederlands gegeven, sommige in het Engels.

Chemie en bioprocestechnologie

Nederlands

Duurzame bewerking en verwerking van biologische grondstoffen tot producten voor niet-voedingsdoeleinden.

Belangrijkste thema’s die in de opleiding aan bod komen:

 • chemische analyse
 • chemische ingenieurstechnieken
 • formulatietechnologie
 • industriële biotechnologie
 • chemische productontwikkeling
 • verbredende vorming in bedrijfskundige aspecten

Lees meer over deze opleiding

Chemie en Bioprocestechnologie

Levensmiddelenwetenschappen en voeding

Nederlands

Duurzame bewerking en verwerking van biologische grondstoffen tot levensmiddelen.

Belangrijkste thema’s die in de opleiding aan bod komen:

 • (bio)chemische analyse
 • chemische ingenieurstechnieken
 • formulatietechnologie
 • levensmiddelentechnologie
 • voeding van de mens
 • verbredende vorming in bedrijfskundige aspecten, wetgeving (levensmiddelenwetgeving, kwaliteitszorg en risicoanalyse)
 • productinnovatie (integratievak)

Lees meer over deze opleiding

Levensmiddelenwetenschappen en voeding

Landbouwkunde

Nederlands

Duurzame productie van levende materie voor voeding, energieproductie en niet-voedingstoepassingen.

Belangrijkste thema’s die in de opleiding aan bod komen:

 • productie van levende materie (incl. gewasbescherming)
 • agrotechniek en biotechnologie
 • voedingsketen en voedingsbeleid
 • methodologie
 • specialisatie via keuzevakken uit de domeinen plantaardige productie, gewasbescherming, dierlijke productie en landbouweconomie

Lees meer over deze opleiding

Landbouwkunde

Land, water en klimaat

Nederlands

Duurzaam gebruik en geïntegreerd beheer van componenten land en water in natuurlijke of kunstmatige ecosystemen.

Belangrijkste thema’s die in de opleiding aan bod komen:

 • waterbeheer
 • bodembeheer
 • klimaat
 • integratie: sanering
 • inventarisatie & ruimtelijke analyse
 • duurzaamheid & innovatie

Lees meer over deze opleiding

Land- en waterbeheer

Bos- en natuurbeheer

Nederlands

Duurzaam gebruik en geïntegreerd beheer van bos, natuur en landschap.

Belangrijkste thema’s die in de opleiding aan bod komen:

 • bos-, natuur- en landschapsbeheer

 • ecosysteemdiensten

 • natuurgebaseerde oplossingen voor globale uitdagingen

 • klimaatslim beheer en biodiversiteit

 • hout als duurzame grondstof

 • inventarisatie & ruimtelijke analyse

 • duurzaamheid & innovatie

 • omgevingsbeleid

Lees meer over deze opleiding

Bos- en natuurbeheer

Milieutechnologie

Nederlands

Duurzame interdisciplinaire oplossingen voor actuele uitdagingen m.b.t. grondstoffen, energie en het leefmilieu.

Belangrijkste thema’s die in de opleiding aan bod komen:

 • milieuanalyse en -diagnostiek
 • milieutechnologie en engineering
 • milieuwetgeving en economisch-bedrijfskundige aspecten
 • keuzevakken
 • via minor milieucoördinatie: aanvullende vorming tot milieucoördinator niveau A (VLAREL)

Lees meer over deze opleiding

Milieutechnologie

Cell and gene biotechnology

Engels

Fundamentele en praktische kennis van de moleculaire diagnostiek en genetische engineering voor industriële toepassingen.

Belangrijkste thema’s die in de opleiding aan bod komen:

 • biotechnologie
 • ingenieurstechnieken
 • computationele biologie
 • moleculaire methodologie
 • verplichte keuze voor major:
  • biomedische biotechnologie (rood): focus op mens, dier en farmacie
  • plantenbiotechnologie (groen): focus op duurzame landbouw
  • microbiële biotechnologie (wit): focus op gebruik/modificatie van micro-organismen
  • computationele biologie: focus op het gebruik van computationele technieken in de cel- en genbiotechnologie

Lees meer over deze opleiding

Cell and gene biotechnology

Bioinformatics

Engels

Analyse van biologische big data binnen alle takken van biotechnologie.

Belangrijkste thema’s die in de opleiding aan bod komen:

 • Applied Mathematics & Informatics
 • Bio-informatics
 • Biotechnology
 • Bioscience Engineering

Lees meer over deze opleiding

Bio-informatics

Sustainable Urban Bioscience Engineering

Engels

Complexe stedelijke milieuvraagstukken op een multidisciplinaire manier bestuderen.

Belangrijkste thema’s die in de opleiding aan bod komen:

 • het effect van een stedelijke omgeving op water, atmosfeer, bodem, stedelijk groen en biodiversiteit

 • de optimalisatie van het gebruik van grondstoffen in steden, met focus op materialen, water, voeding en energie

 • de impact van een stedelijke omgeving op de gezondheid van de mens en de leefbaarheid van een stad 

   

Lees meer over deze opleiding

Sustainable urban bioscience engineering

Veelgestelde vragen

Nog vragen bij de masteropleidingen? Wil je enkele opleidingen met elkaar vergelijken?

Vind het antwoord in de veelgestelde vragen over de masteropleidingen.