Bachelorproef Biowetenschappen

Actueel

 • Bachelorproefverdedigingen gaan door op maandag 27 en dinsdag 28 mei. Check de bachelorproefapplicatie onder de tab 'Mijn groepen' voor het exacte tijdstip van jouw groep(en).
 • Hoe wordt de bachelorproef beoordeeld? Lees hier wat er van je verwacht wordt als promotor of jurylid. Deadline: 23/05/2024 om 17u!

  Tijdlijn 2023-2024

  Tijdlijn_bachelorproef biowetenschappen_2023-2024

  Studenten krijgen deze tijdlijn en bijhorende info bij aanvang van het academiejaar gecommuniceerd via Ufora.

  1. Wat houdt de bachelorproef in?

  Details omtrent de inhoud van de bachelorproef vind je in de studiefiche en zijn voor alle afstudeerrichtingen dezelfde. De taal van de bachelorproef is in het Nederlands.

  Het is de bedoeling dat de opdrachten naast een literatuuronderzoek tevens een beperkte praktijkgerichte activiteit omvatten.

  De inhoudelijke coördinatie van de bachelorproef gebeurt op opleidingsniveau en valt onder de verantwoordelijkheid van de facultaire bachelorproefcoördinator. Per afstudeerrichting wordt er bijkomend een bachelorproefcoördinator per afstudeerrichting aangeduid.

  Het aanbod bachelorproefonderwerpen wordt jaarlijks opgevraagd via de bachelorproefapplicatie voor de aanvang van het academiejaar. Keuze en toekenning van de onderwerpen wordt opgevolgd door de FDO.

  2. Wat wordt van je verwacht als promotor en tutor?

  Ben je lesgever (ZAP, postdoc of lector) in een FBW-opleiding dan kom je in aanmerking als promotor. Per bachelorproefonderwerp kunnen er maximum 2 promotoren worden aangeduid.

  Aan elke bachelorproefgroep kan de promotor maximum 2 tutoren (waarvan minimum 1 Nederlandstalig is) toewijzen. De promotor kan ook zelf tutor zijn.

  Als begeleider van de bachelorproef ben je verantwoordelijk om:

  3. Hoe wordt de bachelorproefjury samengesteld?

  De jury wordt samengesteld uit:

  • de promotor 
  • 2 Nederlandstalige expert juryleden - voorgesteld door de promotor, na consultatie - en die voldoen aan de volgende criteria:
   • zijn ZAP, hoofdlector, doctor of assistent/onderzoeker met minimum 2 jaar onderzoekservaring
   • zijn onafhankelijk van de totstandkoming van de bachelorproef (geen familiale relaties, geen onderzoeksbetrokkenheid met noch promotor, noch student, indien betrokken bij een spin off van de promotor mag er geen hiërarchische relatie zijn,… ):
   • zijn aanwezig op de verdediging op maandag 27 mei of dinsdag 28 mei 2024.
  • een voorzitter, *

  * De rol van voorzitter wordt opgenomen door de bachelorproefcoördinatoren

  4. Hoe en wanneer wordt de bachelorproef beoordeeld?

  Data indienen en verdedigen

  Bachelorproefrapport

  Bachelorproefpresentatie

  juryleden vullen het beoordelingsformulier in in de bachelorproefapplicatie uiterlijk op donderdag 23 mei 2024 uiterlijk om 17u.

  De beoordeling is verdeeld over een aantal deelaspecten, terug te vinden in 'Beoordeling_bachelorproef biowetenschappen'.

  Hieronder kunnen de formulieren geraadpleegd worden. Let op, het formulier dient rechtstreeks in de bachelorproefapplicatie ingevuld te worden:

  • het bachelorproefrapport vind je terug in de kolom 'Rapport';
  • het in te vullen beoordelingsformulier vind je terug in de kolom 'Beoordeling' (enkel de administratief promotor kan een beoordeling invullen, de juryleden kunnen beiden een beoordeling invullen);
  • de finale peer assessment resultaten zijn door de promotoren te raadplegen in de kolom 'Peer final'.

  Promotor: Beoordelingsformulier_promotor_bachelorproef_biowetenschappen
  Expert-jurylid: Beoordelingsformulier_jurylid_bachelorproef_biowetenschappen
  Alle juryleden: Beoordelingsformulier_presentatie_jury_bachelorproef_biowetenschappen
  Voorzitter: Evaluatieformulier_bachelorproef_biowetenschappen_2023-2024

  * De voorzitter heeft een sturende rol in de beoordeling (bij afwijkende punten tussen juryleden, bij discussie omtrent de antwoorden bij de verdediging,…) en finaliseert het  Evaluatieformulier_bachelorproef_biowetenschappen_2023-2024.

  5. Wie zijn de bachelorproefcoördinatoren?

  Facultaire bachelorproefcoördinator biowetenschappen: mevr. Ingrid De Leyn

  Bachelorproefcoördinator per afstudeerrichting:

  • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Biotechnologie: prof. Leen De Gelder
  • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Landbouwkunde: mevr. Veerle Derycke
  • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Tuinbouwkunde: mevr. Veerle Derycke
  • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Voedingsindustrie: mevr. Ingrid De Leyn