Presentaties infosessies

Hier kan je alle presentaties van onze infosessie vinden. De opnames kan je via Ufora bekijken: 'Welcome Abroad' -> Inhoud.

Uitwisseling voor vakken Bio-ingenieurswetenschappen (campus Coupure)

Uitwisseling voor vakken Industrieel Ingenieur Biowetenschappen (campus Schoonmeersen)

Uitwisseling voor stage (internship), masterproef (master's dissertation), summer/winter school of BIPs (campus Schoonmeersen & campus Coupure)

Uitwisseling voor masterproef/stage/summer of winter school (campus Kortrijk)

Infosession exchange opportunities for Erasmus Mundus Joint Degree Programs (IMRD, IMSOGLO, SINREM, IMAQH)

Infosession international mobility IMAQUA, IMNUFS & IMESTE

Praktische info uitwisselingsaanvraag Oasis (NL) 

Practical info exchange application Oasis (ENG)

Praktische infosessie Curriculum in uitwisseling & Learning Agreement (NL)