Voorwaarden uitwisseling Biowetenschappen

Algemeen

 • De duur van een uitwisseling voor vakken is altijd 1 semester.
 • Bij voorkeur ga je op uitwisseling in het 1ste semester, zodat je in Gent aanwezig kan zijn voor de verdediging van je bachelor- of masterproef.
 • Je kan niet 2 keer op uitwisseling gaan voor vakken. Je kan tijdens je opleiding wel nog op uitwisseling voor andere mobiliteitstypes (bv. masterproef, stage of summer school).

Uitwisseling tijdens je bacheloropleiding of tijdens masteropleiding na bacheloropleiding

 • Op het moment van je uitwisselingsaanvraag (= januari in het voorafgaande academiejaar), moet je alle vakken uit 1ste en 2de bachelorjaar hebben opgenomen in je curriculum.
 • Als je voor alle vakken uit 1ste en 2de bachelorjaar geslaagd bent (inclusief vakken waarvoor je getolereerd bent of een vrijstelling kreeg), kan je sowieso op uitwisseling vertrekken.
 • Als je niet geslaagd bent voor alle vakken uit 1ste en 2de bachelorjaar, kan je enkel vertrekken onder volgende voorwaarden:
  • Je bent geslaagd voor alle vakken uit 1ste bachelorjaar.
  • Je moet maximum 2 vakken, maximum 12 studiepunten, uit het 2de bachelorjaar hernemen.
  • Je moet maximum 1 vak uit het 2de bachelorjaar hernemen tijdens het semester van je uitwisseling.
   In dit geval zal de FDO contact opnemen met de lesgever om te bepalen of er aan dit vak verplichte lesmomenten verbonden zijn. Enkel mits toestemming van de lesgever kan je op uitwisseling vertrekken. De lesgever kan niet gedwongen worden om alternatieve opdrachten of examenmomenten te voorzien.
Als je toch naar het buitenland vertrekt, zonder dat je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal je op eigen kosten moeten terugkeren.

 Uitwisseling tijdens je masteropleiding na een schakelprogramma

 • Op het moment van je uitwisselingsaanvraag (= januari van het voorafgaande academiejaar), moet je alle vakken uit je schakelprogramma hebben opgenomen in je curriculum.
 • Als je voor alle vakken uit je schakelprogramma geslaagd bent (inclusief vakken waarvoor je getolereerd bent of een vrijstelling kreeg), kan je sowieso op uitwisseling vertrekken.
 • Als je niet geslaagd bent voor alle vakken, kan je enkel vertrekken onder volgende voorwaarden:
  • Je bent geslaagd voor alle vakken uit deze lijst
  1. Calculus
  2. Lineaire algebra
  3. Thermodynamica
  4. Fluïdomechanica
  5. Elektriciteit en magnetisme
  6. Kansrekenen en statistiek
  • Je moet maximum 1 vak uit je schakelprogramma hernemen. Dit vak mag niet in het semester van je uitwisseling vallen.
Als je toch naar het buitenland vertrekt, zonder dat je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal je op eigen kosten moeten terugkeren.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via .