Bachelorproefpresentatie bio-industriële wetenschappen

De verdediging heeft een dubbel doel: verheldering bieden en toetsen in welke mate je ook beheerst wat je hebt geschreven.