Bachelorproefrapport bio-industriële wetenschappen

Jullie rapport dient de voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Taal: Nederlands
 • Aantal blz: 35 à 50 (figuren en tabellen inbegrepen); 
  • Marges Boven: 2,5 cm
  • Marges Onder: 2,5 cm
  • Marges Links: 3,0 cm (i.v.m. inbinden)
  • Marges Rechts: 2,5 cm
 • Lettertype:
  • Tahoma
  • Arial
 • Lettergrootte = 11, voor tekst
 • Regelafstand: 1,2
 • Paginanummering: onderaan rechts
 • Nummering figuren: iedere figuur krijgt een nummer en een titel die onderaan de figuur wordt weergegeven (lettergrootte 10)
 • Nummering tabellen: iedere tabel wordt genummerd en krijgt een titel, deze wordt boven de tabel weergegeven (lettergrootte 10)
 • Formules: formules worden genummerd en gebruikte symbolen worden verklaard
 • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout (cf. richtlijnen op Galileo)
 • Verantwoord gebruik van Generatieve Artificiële Intelligentie (GAI) is toegestaan. Wat betekent dat?

  • Je bent en blijft als student zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de ingediende tekst en jouw gebruik van het bronnenmateriaal;
  • Je moet de basisliteratuur blijven kennen;
  • Je bent schatplichtig om een betrouwbare, éénduidige bron te zoeken (die maanden, jaren nadien ook nog raadpleegbaar is ter verificatie door anderen) en referenties te lezen als er ‘ideeën /inspiratie’ van topics wordt aangereikt vanuit GAI;
  • Je staat zelf in voor het correct gebruik van het bronnenmateriaal en de referenties in de tekst naar dat bronnenmateriaal;
  • Je kan en mag GAI gebruiken om een beter geschreven vormelijke grammaticale tekst te genereren dan de tekst die je helemaal alleen zou schrijven;
  • Je moet eerlijk en duidelijk (bv. bij het ‘voorwoord’) aangeven dat je GAI (ChatGPT en andere) als hulpmiddel hebt gebruiktChatGPT (of andere GAI) is geen bron die in de referenties moet worden opgenomen. Vragen die aan ChatGPT gesteld worden zijn namelijk niet navolgbaar: zelfs als eenzelfde vraag wordt gesteld, dan kan het antwoord anders zijn. 
  • Let op met confidentiële en persoonlijke privacy gevoelige informatie: die mag je niet in open source AI invoeren!
 • Controleer ook of het geschreven rapport voldoet aan de richtlijnen in het 'Bachelorproefcompendium'.
Deadline voor het Indienen van het Bachelorproefrapport voor de peers: maandag 15 april 2024, vòòr 17u!
Deadline voor het Indienen van het Bachelorproefrapport voor de jury: woensdag 15 mei 2024, vòòr 17u!