Bachelorproefrapport bio-industriële wetenschappen

Jullie rapport dient de voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Taal: Nederlands
 • Aantal blz: 35 à 50 (figuren en tabellen inbegrepen); 
 • Marges Boven: 2,5 cm
 • Marges Onder: 2,5 cm
 • Marges Links: 3,0 cm (i.v.m. inbinden)
 • Marges Rechts: 2,5 cm
 • Lettertype:
  • Tahoma
  • Arial
 • Lettergrootte = 11, voor tekst
 • Regelafstand: 1,2
 • Paginanummering: onderaan rechts
 • Nummering figuren: iedere figuur krijgt een nummer en een titel die onderaan de figuur wordt weergegeven (lettergrootte 10)
 • Nummering tabellen: iedere tabel wordt genummerd en krijgt een titel, deze wordt boven de tabel weergegeven (lettergrootte 10)
 • Formules: formules worden genummerd en gebruikte symbolen worden verklaard
 • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout (cf. richtlijnen op Galileo)
 • Controleer ook of het geschreven rapport voldoet aan de richtlijnen in het 'Bachelorproefcompendium'