Begeleiding masterproef

Je hebt recht op actieve begeleiding door je tutor en promotor in de vorm van verschillende begeleidingsgesprekken. 

Wat kan je verwachten van een tutor? 

 • Je tutor is je eerste aanspreekpunt bij vragen/problemen.
 • Je bespreekt samen de planning van het thesiswerk en identificeert deadlines.
 • Je tutor waakt erover dat de vooropgestelde analysetijd (veld-/labowerk) binnen de beschikbare studietijd valt.
 • Je tutor waakt erover dat in alle fasen binnen het masterproefproces correct gehandeld wordt volgens de principes van wetenschappelijke integriteit.
 • Je gebruikt Galileo als basisplatform inzake wetenschappelijke communicatie (schrijven en spreken). Je tutor begeleidt je hierbij en stuurt je aan de hand hiervan verder aan. 
 • Je tutor ondersteunt je doorheen het masterproefproces. Dit wil zeggen dat de begeleider suggesties en adviezen formuleert in elk stadium van de realisatie, zoals bijv. het geven van tips voor het vinden van relevante literatuur, aanwijzingen voor het formuleren van de proefopzet of het kritisch bespreken van de ingediende teksten. 
 • Als student draag jij altijd de verantwoordelijkheid voor de inhoud van je masterproef.
 • Bij eventuele problemen tijdens de begeleiding van de student meldt de tutor dit tijdig aan de promotor.

Wat kan je verwachten van je promotor? 

 • Je promotor draagt de wetenschappelijke eindverantwoordelijkheid van het volledige masterproefproces (begeleiding, …).
 • Je promotor bespreekt met jou minimaal 3x per academiejaar de vorderingen van je masterproef.
 • De masterproefcompetenties (en hieraan gekoppeld de beoordelingscriteria) zijn de uitgangsbasis voor de begeleiding. Deze masterproefcompetenties en stand van zaken ervan in het proces worden op een aantal vaste momenten gekaderd en overlopen met de student:
  • Bij aanvang van de thesis
  • Aan het kerstreces waarbij op basis van de eerste draft van de literatuurstudie de competenties worden overlopen en besproken
  • Aan het paasreces waarbij naast de literatuurstudie ook het luik materiaal en methoden wordt beoordeeld en besproken
 • Je promotor waakt erover dat in alle fasen binnen het masterproefproces correct gehandeld wordt volgens de principes van wetenschappelijke integriteit.

  Problemen met de begeleiding?

  Dan kan je terecht bij de ombudspersoon