Masterproefrapport

Je eindrapport is een persoonlijk werk dus je hebt hierin enige vorm van vrijheid zoals bijvoorbeeld in het lettertype, manier van inbinden, ...

Je kan dit uiteraard overleggen met je promotor of tutor. 

De taal van de masterproef is in principe in het Nederlands. Is je promotor of tutor Engelstalig? Maak dan op voorhand duidelijke afspraken over de taal waarin je schrijft.

Algemene richtlijnen

 • Bekijk hier de algemene richtlijnen
 • Titelblad masterproef (NL) - Front page master's dissertation (ENG)
 • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout  
 • Gebruik een vlot leesbaar lettertype (Arial, Calibri, UGent Panno Text, Times New Roman) en lettergrootte (11 of 12 pt).
 • Verantwoord gebruik van Generatieve Artificiële Intelligentie (GAI) is toegestaan. Wat betekent dat?
  • Je bent en blijft als student zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de ingediende tekst en jouw gebruik van het bronnenmateriaal;
  • Je moet de basisliteratuur blijven kennen;
  • Je bent schatplichtig om een betrouwbare, éénduidige bron te zoeken (die maanden, jaren nadien ook nog raadpleegbaar is ter verificatie door anderen) en referenties te lezen als er ‘ideeën /inspiratie’ van topics wordt aangereikt vanuit GAI;
  • Je staat zelf in voor het correct gebruik van het bronnenmateriaal en de referenties in de tekst naar dat bronnenmateriaal;
  • Je kan en mag GAI gebruiken om een beter geschreven vormelijke grammaticale tekst te genereren dan de tekst die je helemaal alleen zou schrijven;
  • Je moet eerlijk en duidelijk (bv. bij ‘Materiaal en methoden’) aangeven dat je GAI (ChatGPT en andere) als hulpmiddel hebt gebruiktChatGPT (of andere GAI) is geen bron die in de referenties moet worden opgenomen. Vragen die aan ChatGPT gesteld worden zijn namelijk niet navolgbaar: zelfs als eenzelfde vraag wordt gesteld, dan kan het antwoord anders zijn.
   • Let op met confidentiële en persoonlijke privacy gevoelige informatie: die mag je niet in open source AI invoeren!
 • Taal: zie art. 59 §1 5° van het Onderwijs- en examenreglement.
 • Je bezorgt zelf je masterproef aan de juryleden van de leescommissie en je promotor(en).

Zelfde onderwerp voor meerdere studenten

Sommige onderwerpen worden door meerdere studenten uitgevoerd. Volgende regels gelden dan:

  • Jullie moeten de masterproeven in gescheiden boekdelen voorleggen
  • Als jullie een gezamenlijke titel gebruiken, moet je die aanvullen met een afzonderlijke subtitel
  • Jullie moeten de samenwerking vermelden in de inleiding van elke masterproef. Daarbij moeten jullie de gelijkenissen en specificiteit van de werkzaamheden aanduiden.
  • Er wordt voor iedere masterproef een afzonderlijke examencommissie aangeduid. Daarom is een afzonderlijke schriftelijke beoordeling vereist
  • De verdediging is individueel, dus gescheiden in ruimte en tijd