Stage - Bio-ingenieur

Vrijwillige stage (niet in curriculum)

 • De stage moet een duidelijke band hebben met je huidige opleiding aan UGent
 • Het belangrijkste is het akkoord krijgen van een geschikte academische promotor
 • Bekijk de voorwaarden voor een vrijwillige stage
 • Breng je stageovereenkomst voor vrijwillige stage in orde (hier te vinden), om verzekerd te zijn.

Als je je stage niet in je curriculum wil opnemen, hoef je onderstaande stappen niet allemaal te doorlopen!

Tijdslijn (stage opnemen in curriculum)

Wil je je stage in je curriculum opnemen, volg dan onderstaand stappenplan. Onder de figuur staat meer uitleg bij elke stap.

Een indicatie voor de timing voor een stage tijdens de zomervakantie vind je in de blauwe kaders op deze pagina.

1. Interesse?

Infosessie

Kom naar de jaarlijkse infosessie. Deze zal via Ufora worden aangekondigd.

Bekijk de presentatie van de infosessie.

Voorwaarden

 • Een stage kan je enkel opnemen als keuzeopleidingsonderdeel in je masteropleiding.
 • Je mag max. 10 studiepunten opnemen aan stage.
 • Je kan het vak pas in je curriculum opnemen in het academiejaar waarin je verdediging doorgaat. Bijvoorbeeld: wanneer je een stage uitvoert in de zomer van 2023, vindt de verdediging plaats in december 2023 en kan je het vak in je curriculum opnemen in academiejaar 2023-2024.

Vakken

2. Stageplaats

Stageplaats zoeken

 • Via de webapplicatie kan je interessante bedrijven vinden.
 • Ben je geïnteresseerd in een buitenlandse stage? Bekijk dan zeker deze webpagina.
 • Je mag altijd zelf een bedrijf voorstellen, maar let op deze voorwaarden:
  • Universiteiten, VIB en VITO worden uitgesloten als stageplaats.
  • In het buitenland mag je wel een onderwijs- of onderzoeksinstelling kiezen.
  • Stages in een bedrijf of afdeling geleid door een verwant van de eerste of tweede graad komen niet in aanmerking.
  • Overlappingen en dubbel gebruik van masterproef en stage worden niet aanvaard.

Begeleider zoeken

 • Zoek binnen je stageplaats iemand die bereid is je te begeleiden en evalueren.
 • Familieleden tot de 2de graad komen niet in aanmerking als begeleider.

 

Voor een stage in de zomer: start je zoektocht naar een bedrijf in februari-maart

3. Onderwerp & Promotor

Onderwerp vastleggen

Bespreek binnen je stageplaats rond welk onderwerp je zal werken.

Applicatieformulier

Academisch promotor

Zoek (samen met de stageverantwoordelijke van je opleiding) een geschikte academische promotor. Dit is een professor verbonden aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen die vertrouwd is met het onderwerp van je stage en je dus kan helpen met inhoudelijke en technische zaken.

Voor een stage in de zomer: laat je onderwerp goedkeuren en zoek een promotor in april

4. Risicoanalyse & Medische vragenlijst

Een risicoanalyse moet worden ingevuld om na te gaan of een medisch onderzoek nodig is voor de start van je stage.

 • Vul het document (Risicoanalyse UGent) in en bezorg het aan de Dienst Medisch Toezicht. Als je enkel beeldschermwerk zou doen, is de risicoanalyse Beeldschermwerk voldoende.
 • Als een medisch onderzoek nodig blijkt, moet je ook een medische vragenlijst invullen.
Voor een stage in de zomer: vul je risicoanalyse in april in

5. Stageovereenkomst

Applicatie invullen

Vul alle gegevens in via de online applicatie. Let op, er wordt in de applicatie andere terminologie gebruikt:

 • Stagementor/stagemeester = begeleider binnen je stageplaats
 • Stagebegeleider bij de universiteit = academische promotor

Goedkeuring & Ondertekenen

 • Je academische promotor zal een automatische mail ontvangen om je applicatie online goed te keuren.
 • Na deze online goedkeuring kan je je contract in drievoud afdrukken en zelf ondertekenen.
  (Het overzicht met rechten en plichten hoef je niet af te drukken omdat dit door alle partijen op de website van UGent kan geraadpleegd worden.)
 • Laat de 3 exemplaren ook door de begeleider van je stageplaats ondertekenen.
 • Bezorg de ondertekende exemplaren van je stagecontract aan de facultaire studentenadministratie om een handtekening van de decaan te verkrijgen. Dit mag ook via mail naar fsa.fbw@ugent.be.
 • De facultaire studentenadministratie brengt je op de hoogte wanneer je je volledig ondertekende stageovereenkomst kan ophalen.

Wijzigingen stageovereenkomst

 • Eventuele wijzigingen aan je stageperiode moet je vooraf melden aan fsa.fbw@ugent.be.
LET OP! De stageovereenkomst moet volledig ondertekend zijn voor de start van je stage, anders ben je niet verzekerd!
Voor een stage in de zomer: vul de applicatie ten laatste in mei in

6. Curriculum

Als je je stage als keuzevak wil laten valideren moet je het vak in je curriculum opnemen in het academiejaar waarin je verdediging plaatsvindt.

Bijvoorbeeld: wanneer je een stage uitvoert in de zomer van 2021, vindt de verdediging plaats in december 2021 en kan je het vak in je curriculum opnemen in academiejaar 2021-2022.

7. Verslag

 • Volg de richtlijnen voor de opmaak van je verslag.
 • Dien je verslag digitaal in via Ufora bij het stagevak dat je opneemt. Dit kan je pas doen na de start van het academiejaar waarin je het stagevak opneemt. 
 • Bezorg een digitale versie (in PDF) via e-mail aan je begeleider binnen de stageplaats en aan je academische promotor.
Deadline = 1 maand voor je verdediging

8. Verdediging

 • Je geeft een presentatie van ongeveer 10 minuten.
 • De beoordeling gebeurt door de begeleider binnen je stageplaats en je academische promotor.
 • De facultaire studentenadministratie regelt de planning van de verdedigingen. Deze vinden plaats in de inhaalweek in december of mei.
 • De facultaire studentenadministratie nodigt de juryleden uit en bezorgt hen het evaluatieformulier in de loop van de maand november (voor verdediging in december).
 • Indien het bedrijf confidentialiteit vereist zullen de juryleden tijdens de verdediging gevraagd worden om een geheimhoudingsdocument te ondertekenen.

9. Interesse in een buitenlandse stage?

Je kan er altijd voor kiezen om je stage uit te voeren in het buitenland. In dat geval dien je, parallel met de gangbare registratieprocedure voor een stage, ook een uitwisselingsaanvraag in.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Een buitenlandse stage aan een academische instelling: neem een kijkje op deze webpagina om per opleiding de academische partners te bekijken waar je eventueel stage kan doen.
 • Een buitenlandse stage bij een bedrijf: ga zelf op zoek naar een interessant bedrijf met vestiging(en) in het buitenland. Via je stageverantwoordelijke kan je eventueel enkele interessante bedrijven opvragen.
 • Een buitenlandse stage via een stageorganisatie: IAAS, IAESTE, AIESEC, Humasol,...

Klik hier voor een stap-voor-stap overzicht van de procedure rond het regelen van een buitenlandse stage!

LET WEL: je doorloopt hetzelfde stappenplan wat betreft registratie van je stage!

FAQ's

Wanneer mag ik mijn stage uitvoeren?

 • Meestal wordt de stage uitgevoerd in de zomervakantie.
 • Je mag dit ook tijdens het academiejaar doen, wanneer je een vrije periode hebt.

Welke timing moet ik volgen als mijn stage niet in de zomer doorgaat?

 • De richtdatums om alles in orde te brengen voor je stage schuiven mee als de periode van je stage niet in de zomer valt (bv. voor een stage in januari: start de zoektocht naar een stageplaats in augustus-september)
 • Als je stage niet afgerond zal zijn voor november, dan gaat je verdediging door in de inhaalweek van het 2de semester
 • Breng de Facultaire Studentenadministratie () zo snel mogelijk op de hoogte als je een stage plant tijdens het academiejaar, dan kunnen ze hier rekening mee houden om je verdediging in te plannen

Ben ik verzekerd tijdens mijn stage?

 • Wanneer je stageovereenkomst volledig ondertekend is, word je door de UGent tijdens je stage verzekerd tijdens de periode die op de overeenkomst wordt vermeld.

Moet ik mijn stage in één aaneensluitende periode opnemen?

 • Bij voorkeur wel, maar je mag je stage ook opsplitsen, op voorwaarde dat je in totaal voldoende werkdagen hebt.
 • Op feestdagen, vb. Nationale Feestdag, wordt er niet gewerkt en deze zijn dus geen werkdagen. Hou hiermee rekening om voldoende werkdagen te hebben.

Mag ik verschillende stage vakken opnemen?

 • Je mag maximum 10 studiepunten stage opnemen, de opties hiervoor zijn:
  • 1 x uitgebreide stage (10 SP) of 1 uitgebreide internationale stage (10 SP)
  • 1 x gewone stage (5 SP) en 1 x internationale stage (5 SP)

Mag ik voor een uitgebreide stage een tweede bedrijf kiezen?

 • Nee, voor een uitgebreide stage werk je minstens 40 dagen in eenzelfde bedrijf/organisatie.

Is er een verschil tussen stage en uitgebreide stage voor het verslag en de presentatie?

 • Nee, de richtlijnen zijn gelijk voor beide gevallen.

Ziek tijdens de stage?


Verwittig dan zo vlug als mogelijk jouw stagebegeleider en meld jouw afwezigheid aan de stagecoördinator (prof. Paul Van der Meeren) via de online tool Absent. Hierbij dien je jouw doktersattest op te laden als bewijsstuk.

Vragen?

Heb je nog vragen die op deze webpagina niet beantwoord worden? Of loopt de administratie vertraging op?
Neem dan gerust contact op met of de facultaire stagecoördinator prof. Paul Van Der Meeren (Paul.VanDerMeeren@UGent.be).