Voorbereidingsprogramma

Een voorbereidingsprogramma is een overgangsprogramma (en dus geen echte opleiding) tussen een academische bachelor en een master, te volgen als de bachelor niet rechtstreeks aansluit bij de master.

Een voorbereidingsprogramma is eigenlijk alleen maar een toegangsticket naar een specifieke master. De student krijgt na afloop hiervan zelfs geen diploma of getuigschrift.

Toelatingsvoorwaarden

In de lijst masters na bachelors met toelatingsvoorwaarden of de lijst masters na masters met toelatingsvoorwaarden kan nagegaan worden wie via voorbereidingsprogramma kan starten in een masteropleiding.

Samenstelling voorbereidingsprogramma's

De voorbereidingsprogramma's van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen worden op maat samengesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de vooropleiding en de gekozen masteropleiding.

 

A. Voor houders van een bachelordiploma uitgereikt door een onderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap die willen instromen in een Master-na-Bachelor opleiding

Voorbereidingsprogramma's worden individueel samengesteld. De omvang varieert van 3 (10) tot 60 studiepunten. In principe bestaat het voorbereidingsprogramma uit alle vakken van het meest voorbereidende 3e bachelorjaar. Op basis van het individuele dossier kan hiervan afgeweken worden.

B. Voor houders van een masterdiploma uitgereikt door een onderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap die willen instromen in een Master-na-Bachelor opleiding

Voorbereidingsprogramma's worden individueel samengesteld. De omvang varieert van 3 (10) tot 60 studiepunten. In principe bestaat het voorbereidingsprogramma uit 2 vakken uit “statistische dataverwerking, proceskunde, chemische analysetechnieken” + vakken van het meest voorbereidende 3e bachelorjaar, uitgezonderd project. Op basis van het individuele dossier kan hiervan afgeweken worden.

C. Voor houders van een masterdiploma uitgereikt door een onderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap die willen instromen in de Master-na-Master opleiding

Voorbereidingsprogramma's worden individueel samengesteld. De omvang varieert van 10 tot 60 studiepunten en bestaan uit vakken uit de bachelorprogramma's van de Faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen, wetenschappen en/of ingenieurswetenschappen, afhankelijk van de vooropleiding van de student.