Creditcontracten

Wat?

Een creditcontract is een contract met het oog op het behalen van een creditbewijs (= bewijs van slagen) voor 1 of meerdere vakken via integrale deelname aan de onderwijsactiviteiten.

Regelgeving omtrent 'creditdoelcontract' : artikel 31 van het Onderwijs- en examenreglement.

Bij welke faculteit moet ik inschrijven?

Dit wordt bepaald door de eerste letter van de code van het vak. De code van het vak wordt vermeld in de studiefiche tussen haakjes naast de naam van het vak.

 • A = Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • B = Faculteit Recht en Criminologie
 • C = Faculteit Wetenschappen
 • D = Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • E = Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • F = Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • G = Faculteit  Diergeneeskunde
 • H = Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • I = Faculteit Bio-ingenieurwetenschappen
 • J = Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
 • K = Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Welke vakken komen in aanmerking aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen?

 • Aan onze faculteit: vakken waarvan de code begint met de letter I (Ixxxxxx) en waarvan de verantwoordelijk lesgever verbonden is aan UGent ;
  • de code van het vak wordt vermeld in de studiefiche van het vak.
  • of de lesgever verbonden is aan de UGent wordt vermeld in kolom 'vakgroep' in de studiefiche van het vak. Als er in die kolom "KUL", "VUB", "UA" of de naam van een buitenlandse onderwijsinstelling staat, kan je niet voor het vak inschrijven aan UGent  
 • Vakken waarbij in de rubriek “creditcontractvoorwaarde” in de studiefiche van het vak het volgende vermeld wordt:
  • Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties, of
  • De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties  

Voorwaarden

  • Je moet voldoen aan de diplomatoelatingsvoorwaarden tot de opleiding waartoe het vak behoort
   • Om een vak uit een bacheloropleiding van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen te kunnen volgen, heb je een diploma hoger secundair onderwijs nodig. Deelname aan de starttoets (verplichte ijkingsstoets) van de bacheloropleiding waaruit je vakken wil volgen, is ook verplicht. 
   • Om een vak uit een masteropleiding van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen te kunnen volgen, kan je in de lijsten met diplomatoelatingsvoorwaarden opzoeken of je toegang hebt tot de masteropleiding van je keuze.
  • Je moet voldoen aan de begincompetenties van het vak. Raadpleeg hiervoor de rubriek "begincompetenties" in de studiefiche van het vak.
  • Je moet voldoen aan de taaltoelatingsvoorwaarden tot de bachelor- of masteropleiding waartoe het vak behoort

Creditcontract = altijd toestemming nodig

De curriculumcommissie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kijkt na of je aan de voorwaarden voldoet en beslist of je kan inschrijven via creditcontract.

Lesroosters

Waar en wanneer de lessen doorgaan, is terug te vinden in de lesroosters.

 • Ga naar de studiekiezer 
 • Kies Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • Kies de opleiding waartoe het vak dat je wil volgen behoort
 • Kies in het tabblad "programma"  het lesrooster van het 1ste of 2de semester

Inschrijving

 • Nieuwe UGent-studenten en studenten die niet waren ingeschreven in het vorige academiejaar moeten de procedure inschrijving volgen.
 • Wie UGent-student was in het vorig academiejaar kan zich online via OASIS (login vereist) inschrijven voor een creditdoelcontract.

Als je ingeschreven bent, kan je de vakken die je wenst te volgen met een creditcontract zelf aanduiden via OASIS (login vereist) en voorleggen ter goedkeuring:

Opleidingsonderdelen uit het 1ste semester dienen vóór 15 november te worden voorgelegd; 2de semestervakken vóór 1 maart.