Geïndividualiseerde trajecten

Een modeltraject (MOT) is een aangewezen studietraject van een bepaald opleidingsprogramma dat door het universiteitsbestuur wordt vastgelegd en meestal bestaat uit 60 studiepunten per academiejaar. De modeltrajecten kan je raadplegen in de studiekiezer.

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is een studietraject dat afwijkt van het vastgelegde modeltraject en samengesteld wordt op maat van een bepaalde student.

Regels

GIT binnen de bacheloropleiding

 • Je moet van het 1ste bachelorjaar minstens 30 studiepunten verworven hebben (of ervoor vrijgesteld zijn).
 • Je bent verplicht om alle resterende vakken het 1ste bachelorjaar op te nemen.
 • De maximale omvang van een GIT-traject is 75 studiepunten.
 • Je moet minstens 71 studiepunten verworven hebben van het 1ste en 2de bachelorjaar. Heb je dus nog minstens 50 studiepunten af te werken van het 1ste en 2de bachelorjaar dan mag je nog geen vakken opnemen uit het 3de bachelorjaar.
 • Je bent verplicht om alle resterende vakken van het 1ste en 2de bachelorjaar op te nemen.
 • De maximale omvang van een GIT-traject is 75 studiepunten.

 

GIT binnen een 2-jarige masteropleiding - niet van toepassing op MSc in de bio-ingenieurswetenschappen

 • Je moet minstens 11 studiepunten verworven hebben van het 1ste masterjaar. Heb je dus nog minstens 50 studiepunten af te werken van het 1ste masterjaar dan mag je nog geen vakken opnemen uit het 2de masterjaar.
 • Je bent verplicht om alle resterende vakken van het 1ste masterjaar op te nemen.
 • De maximale omvang van een GIT-traject is 75 studiepunten. Uitzondering: wie minstens 30 studiepunten verworven heeft in het 1ste masterjaar, mag het volledige 2de masterjaar opnemen.

 

GIT tussen bachelor- en masteropleiding

 • Het volledige 1ste bachelorjaar moet afgewerkt zijn.
 • Je moet minstens 131 studiepunten verworven hebben van de bacheloropleiding. Heb je dus nog minstens 50 studiepunten af te werken van de bacheloropleiding dan mag je nog geen vakken opnemen uit de masteropleiding.
 • Je bent verplicht om alle resterende vakken van de bacheloropleiding op te nemen.
 • De maximale omvang van een GIT-traject is 75 studiepunten (1-jarige masteropleiding) of 81 studiepunten (2-jarige masteropleiding).

 

GIT tussen schakelprogramma en masteropleiding

 • Heb je nog minstens 50 studiepunten af te werken van het schakelprogramma dan mag je nog geen vakken opnemen uit de masteropleiding.
 • Je bent verplicht om alle resterende vakken van het schakelprogramma op te nemen.
 • De maximale omvang van een GIT-traject is 66 studiepunten.

 

GIT tussen voorbereidingsprogramma en masteropleiding

 • Heb je nog minstens 50 studiepunten af te werken van het voorbereidingsprogramma dan mag je nog geen vakken opnemen uit de masteropleiding.
 • Je bent verplicht om alle resterende vakken van het voorbereidingsprogramma op te nemen.
 • De maximale omvang van een GIT-traject is 66 studiepunten (1-jarige masteropleiding) of 75 studiepunten (2-jarige masteropleiding)

 

Externe GIT

Een externe GIT is een geïndividualiseerd traject waarbij je aan een andere universiteit of een hogeschool nog bezig bent aan de opleiding die toelating geeft tot een UGent-opleiding en je gelijkertijd aan UGent al start met die vervolgopleiding. Meer info over de inschrijvingsprocedure.

 • Het volledige 1ste bachelorjaar moet afgewerkt zijn.
 • Je moet minstens 131 studiepunten verworven hebben van de bacheloropleiding. Heb je dus nog minstens 50 studiepunten af te werken van de bacheloropleiding dan mag je nog geen vakken opnemen uit de masteropleiding.
 • Je bent verplicht om alle resterende vakken van de bacheloropleiding op te nemen.
 • De maximale omvang van een GIT-traject is 75 studiepunten. (1-jarige masteropleiding) of 81 studiepunten (2-jarige masteropleiding).
 • Volg de procedure
 • De curriculumcommissie zal jouw aanvraag onderzoeken en beslissen of je kan inschrijven voor het schakelprogramma of niet.

 

GIT samenstellen

Hoe jouw opleiding is opgebouwd en info over de vakken vind je in de studiekiezer van UGent. De cursussen van de opleiding bio-ingenieurswetenschappen zijn in te kijken in de facultaire bibliotheek op de Campus Coupure.

Stap 1: Kijk of je voldoet aan de voorwaarden om een GIT te volgen

Heb je vragen over de GIT-regels, contacteer dan jouw trajectbegeleider.

Stap 2: Ga na of je bepaalde practica moet hernemen of niet

Kijk op de cursussite op Ufora wat de afspraken zijn rond het hernemen van een vak. Indien geen informatie beschikbaar op Ufora, contacteer de lesgever. 

Stap 3: Plan alle resterende vakken van het nog af te werken studiejaar in het lesrooster

Lesroosters 2021-2022 zullen beschikbaar zijn vanaf 10 september 2021.

Stap 4: Ga na welke vakken je kan volgen uit een hoger studiejaar

Hou hierbij rekening met

1. lesrooster, semesterverdeling en examenroosters

Bij de keuze van vakken let je best ook op de lesroosters (studiekiezer - rechts bovenaan pagina van de gekozen opleiding) en de semesterverdeling zodat je geen of zo weinig mogelijk overlappende lessen hebt en je niet teveel vakken in één semester plant. Lesroosters 2021-2022 zullen beschikbaar zijn vanaf 10 september 2021.

Sommige examens kunnen ook onmiddellijk na elkaar vallen omwille van de combinatie van verschillende examenroosters. Geef hierbij dan altijd prioriteit aan de vakken van het laagste studiejaar!

2. de volgtijdelijkheid tussen de vakken

Tussen de vakken in de opleiding zijn er inhoudelijke verbanden: vakken uit hogere jaren bouwen verder op vakken uit lagere jaren. De vakken moeten dus in een bepaalde logische volgorde opgenomen worden. Dit betekent dan ook dat er verwacht wordt dat je de begincompetenties van een vak dat je wil volgen onder de knie hebt. De begincompetenties worden vermeld in de studiefiche van een vak (studiekiezer).

3. de algemene curriculumregels

Wanneer mag ik project opnemen ? Mag ik meer studiepunten opnemen dan toegelaten? Wanneer moet ik mijn stage registreren in mijn curriculum?

Een antwoord op deze en andere vragen, vind je op de pagina "curriculumregels". Heb je een andere vraag, contacteer dan jouw trajectbegeleider.

 

Curriculum indienen en voorleggen ter goedkeuring

Deadline = 1 oktober 2021
Een curriculum moet steeds goedgekeurd worden door de curriculumcommissie !
 • Log in op de OASIS-website
 • Schrijf - indien nog niet gebeurd - in voor het academiejaar 2021-2022
  • Dit is mogelijk de dag na de proclamatie. Meer info over herinschrijven.
  • Ga naar het menu Algemeen > Inschrijven. Schrijf je her in voor een lopende opleiding of schrijf in voor een vervolgopleiding. Na de inschrijving heeft OASIS tijd nodig om de inschrijving te verwerken, waardoor je niet onmiddellijk het curriculum kan bewerken.
 • Ontwerp jouw curriculum voor 2021-2022
  • Ga naar het menu AJ 2021-2022, Curriculum en selecteer de menu-optie Curriculum bewerken (LA). Klik op de link Curriculum naast de naam van een opleiding. Er verschijnt een pop-up scherm met 2 tabbladen. Kies voor het tabblad Curriculum voor dit jaar bewerken. Het curriculum bevat automatisch de resterende vakken van het laagste studiejaar. Pas het curriculum aan door vakken van een hoger studiejaar/opleiding toe te voegen.
 • Leg het curriculum voor ter goedkeuring
  • Kijk jouw curriculum nog eens na. Voldoet jouw voorstel aan alle regels?
   Bekijk ook jouw persoonlijk lesrooster in OASIS.
  • Ga naar het menu AJ 2021-2022, Curriculum en selecteer de menu-optie Curriculum bewerken (LA). Vink de opleiding aan via het selectievakje voor de naam van de opleiding. Kies nu voor de actief geworden knop Voorleggen ter goedkeuring. De status van het curriculum verandert van 'ontwerp' naar 'voorstel'. Nadat je dit hebt gedaan, kan je jouw curriculum zelf niet meer wijzigen in OASIS.

Aanpassingen aan het curriculum

Op basis van de examenresultaten 'eerste semester' kan je de omvang van een GIT nog aanpassen. Stuur hiervoor ten laatste op 28 februari 2022 een e-mail met duidelijke vermelding van de gewenste veranderingen in jouw curriculum naar de facultaire trajectbegeleider. Bij twijfel kan je ook eerst langskomen.

Vragen? Contacteer de trajectbegeleider!

Heb je vragen over de GIT- en curriculumregels? Wil je advies bij het samenstellen van een GIT?

Contacteer dan de trajectbegeleider van jouw opleiding:

Campus Coupure (bio-ingenieuropleidingen en Engelstalige masteropleidingen)

Campus Schoonmeersen (industrieel ingenieuropleidingen: biowetenschappen / industriële wetenschappen: biochemie)

Campus Kortrijk (industrieel ingenieuropleidingen: bio-industriële wetenschappen)