Voorbeeldprogramma 'horizontale instroom': Cel- en Genbiotechnologie

Vaknaam

Semester

Afkomst

SP

Biokatalyse en enzymtechnologie 1 Bacheloropleiding 5
Celbiologie 1 Bacheloropleiding 5
Moleculaire microbiologie en epigenetica 2 Bacheloropleiding 5
Toegepaste genetica 2 Bacheloropleiding 5
Gentechnologie en moleculaire diagnostiek 1 Bacheloropleiding 5
Microbieel-ecologische processen 1 Bacheloropleiding 5
Bio-informatica 1 Masteropleiding 5
Plant Biotechnology [en] 2 Masteropleiding 5
Industriële biotechnologie 1 Masteropleiding 5
Biotechnologie van mens en dier: celkweek en bioveiligheid 2 Masteropleiding 5
Eiwitchemie [en] 1 Masteropleiding 4
Moleculair-microbiële technieken [en] 1 Masteropleiding 4
Experimental Design [en] 2 Masteropleiding 3
Genome Analysis [en] 2 Masteropleiding 5
Biologische beeldvorming en beeldanalyse [en] 1 Masteropleiding 5
Proceskunde 2 1 Masteropleiding 5
Voeding van de mens 1 Masteropleiding 5
Masterproef J Masteropleiding 30
Keuzevakken te kiezen uit 1 major zoals vermeld in de studiegids Masteropleiding 9