Voorbeeldprogramma 'horizontale instroom': Chemie en bioprocestechnologie

Vaknaam

Semester

Afkomst

SP

Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering 1 Bacheloropleiding 5
Reactiekinetiek en reactoren 2 Bacheloropleiding 5
Biokatalyse en enzymtechnologie 1 Bacheloropleiding 5
Chemie en technologie van polymeren 1 Bacheloropleiding 5
Milieutechnologie: water 2 Bacheloropleiding 5
Levensmiddelenchemie 2 Bacheloropleiding 5
Chemische structuurbepaling 1 Masteropleiding 4
Colloïd- en oppervlakchemie 2 Masteropleiding 5
Industrial Biotechnology [en] 1 Masteropleiding 5
Instrumentele anorganische analyse 1 Masteropleiding 3
Proceskunde 2 [nl, en] 1 Masteropleiding 5
Thermochemische conversie van biomassa 2 Masteropleiding 4
Bio-organic Chemistry [en] 1 Masteropleiding 4
Green Chemistry of Renewable Resources [en] 1 Masteropleiding 4
Procesregeling 2 Masteropleiding 5
Clean Technology [en] 1 Masteropleiding 5
Geïntegreerd practicum gevorderde organische chemie 2 Masteropleiding 5
Management voor ingenieurs [en] 1 Masteropleiding 4
Quality Management and Risk Analysis [en] 2 Masteropleiding 5
Masterproef J Masteropleiding 30
Keuzevakken te kiezen uit de lijsten vermeld in de studiekiezer Masteropleiding 3