Voorbeeldprogramma 'horizontale instroom': Landbouwkunde

Vaknaam

Semester

Afkomst

SP

Bodemkunde 1 Bacheloropleiding 5
Plantaardige productiesystemen 1 Bacheloropleiding 5
Gewasbescherming 1 Bacheloropleiding 5
Dierlijke productiesystemen 2 Bacheloropleiding 5
Toegepaste genetica 2 Bacheloropleiding 5
Agrarische bedrijfseconomie 1 Bacheloropleiding 5
Agrarische constructies 2 Masteropleiding 4
Dierlijke productiebiologie 1 Masteropleiding 5
Gewasbeschadigers 1 Masteropleiding 4
Nutriëntenbeheer [en] 2 Masteropleiding 5
Plantenteelt 1 Masteropleiding 5
Voeding van de mens 1 Masteropleiding 5
Gentechnologie en plantenbiotechnologie 1 Masteropleiding 5
Agricultural and Rural Policy, EU Perspective [en] 1 Masteropleiding 5
Experimental Design [en] 2 Masteropleiding 3
Oogst- en naoogsttechnologie 1 Masteropleiding 4
Kwaliteitsbeheer en risicoanalyse [en] 2 Masteropleiding 5
Masterproef J Masteropleiding 30
Keuzevakken te kiezen uit de lijsten vermeld in de studiegids Masteropleiding 10