Voorbeeldprogramma 'horizontale instroom': Land- en waterbeheer

Vaknaam

Semester

Afkomst

SP

Bodemkunde 1 Bacheloropleiding 5
Hydrologische processen en hydrometrie 1 Bacheloropleiding 3
Teledetectie 1 Bacheloropleiding 5
Land-atmosfeerinteracties 1 Bacheloropleiding 4
Geografische informatiesystemen: basis 2 Bacheloropleiding 3
Biogeochemische cycli 2 Bacheloropleiding 5
Geostatistiek 2 Bacheloropleiding 5
Meteorologie en ecoklimatologie 1 Masteropleiding 5
Klimaatverandering: processen [nl, en] 2 Masteropleiding 5
Soil Physics [en] 1 Masteropleiding 5
Environmental Soil Sensing [en] 2 Masteropleiding 4
Hydrologisch modelleren 1 Masteropleiding 4
Grondwaterstroming 2 Masteropleiding 3
Hydraulica van de waterlopen 1 Masteropleiding 4
Nutrient Management [en] 2 Masteropleiding 3
Water Quality Management [en] 2 Masteropleiding 4
Bodem- en grondwatersanering 1 Masteropleiding 5
Water Governance [en] 2 Masteropleiding 4
Land Evaluation [en] 2 Masteropleiding 5
Soil Erosion Control: Principles and Practice [en] 1 Masteropleiding 4
Integraal land-, water-, en klimaatbeleid J Masteropleiding 3
Geïntegreerd project land, water en klimaat 1 Masteropleiding 5
Masterproef J Masteropleiding 30