Voorbeeldprogramma 'horizontale instroom': Levensmiddelenwetenschappen en voeding

Vaknaam

Semester

Afkomst

SP

Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering 1 Bacheloropleiding 5
Reactiekinetiek en reactoren 2 Bacheloropleiding 5
Biokatalyse en enzymtechnologie 1 Bacheloropleiding 5
Chemie en technologie van polymeren 1 Bacheloropleiding 5
Milieutechnologie: water 2 Bacheloropleiding 5
Levensmiddelenchemie 2 Bacheloropleiding 5
Colloïd- en oppervlakchemie 2 Masteropleiding 5
Instrumentele anorganische analyse 1 Masteropleiding 3
Voeding van de mens 1 Masteropleiding 5
Proceskunde 2 [en] 1 Masteropleiding 5
Food Technology [en] 1 Masteropleiding 5
Consumentengedrag en marketing van bio-industriële producten 2 Masteropleiding 5
Biochemische en functionele analyse van levensmiddelen 1 Masteropleiding 5
Food Regulation [en] 2 Masteropleiding 4
Procesregeling 2 Masteropleiding 5
Management voor ingenieurs [nl, en] 1 Masteropleiding 4
Quality Management and Risk Analysis [en] 2 Masteropleiding 5
Packaging Technology [en] 2 Masteropleiding 5
Functional Foods [en] 2 Masteropleiding 5
Productinnovatie in de levensmiddelenindustrie J Masteropleiding 7
Masterproef J Masteropleiding 30