Voorbeeldprogramma 'horizontale instroom': Levensmiddelenwetenschappen en voeding

Vaknaam

Semester

Afkomst

SP

Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering 1 Bacheloropleiding 5
Reactiekinetiek en reactoren 2 Bacheloropleiding 5
Biokatalyse en enzymtechnologie 1 Bacheloropleiding 5
Polymeren 1 Bacheloropleiding 5
Milieutechnologie: biotechnologische processen 1 Bacheloropleiding 5
Levensmiddelenchemie 2 Bacheloropleiding 5
Chemische structuurbepaling 1 Masteropleiding 4
Colloïd- en oppervlakchemie 2 Masteropleiding 5
Instrumentele anorganische analyse 1 Masteropleiding 3
Voeding van de mens 1 Masteropleiding 5
Proceskunde 2 1 Masteropleiding 5
Food Technology [en] 1 Masteropleiding 5
Consumentengedrag en marketing van bio-industriële producten 2 Masteropleiding 5
Biochemische analysetechnieken 2 Masteropleiding 3
Food Legislation [en] 2 Masteropleiding 3
Procesregeling 2 Masteropleiding 5
Bedrijfskunde 1 Masteropleiding 4
Kwaliteitsbeheer en risicoanalyse [en] 2 Masteropleiding 5
Productinnovatie in de levensmiddelenindustrie J Masteropleiding 4
Masterproef J Masteropleiding 30
Keuzevakken te kiezen uit de lijsten vermeld in de studiegids Masteropleiding 4