Voorbeeldprogramma 'horizontale instroom': Milieutechnologie

Vaknaam

Semester

Afkomst

SP

Milieuchemie 1 Bacheloropleiding 6
Integrale milieuzorg 2 Bacheloropleiding 3
Ecologische risico-evaluatie [en, nl] 1 Bacheloropleiding 6
Microbieel-ecologische processen 1 Bacheloropleiding 4
Bodemkunde en bodemfysica 2 Bacheloropleiding 4
Milieutechnologie: water J Bacheloropleiding 7
Analyse van organische micropolluenten 2 Masteropleiding 3
Instrumentele anorganische analyse 1 Masteropleiding 3
Aquatische en terrestrische ecologie [en] 1 Masteropleiding 5
Ecotechnologie [en] 2 Masteropleiding 5
Milieutechnologie: lucht 1 Masteropleiding 5
Milieutechnologie: bodem en afval 1 Masteropleiding 5
Clean Technology [en] 1 Masteropleiding 5
Microbiële technologie voor hergebruik [en] 2 Masteropleiding 5
Proceskunde 2 1 Masteropleiding 5
Procesregeling 2 Masteropleiding 5
Bedrijfskunde 1 Masteropleiding 4
Milieutechnische constructies [en] 1 Masteropleiding 5
Milieurecht J Masteropleiding 4
Masterproef J Masteropleiding 30
Keuzevakken te kiezen uit de lijsten vermeld in de studiegids Masteropleiding 3