Masterbeurs 2023

Welke master- of postgraduaatsopleidingen kan je volgen aan onze faculteit? Bekijk hier meer info per opleiding.

Industrieel ingenieur

Nederlandstalig; master en schakelprogramma

 • Circulaire Bioprocestechnologie
 • Biochemie
 • Voedingsindustrie
 • Land- en tuinbouwkunde:
  • Plantaardige en dierlijke productie
  • Tuinbouwkunde

Bio-ingenieur

 • Chemie en bioprocestechnologie
 • Levensmiddelenwetenschappen en voeding
 • Landbouwkunde
 • Land, water en klimaat
 • Bos- en natuurbeheer
 • Milieutechnologie
 • Cell and gene biotechnology
 • Bioinformatics
 • Sustainable Urban Bioscience Engineering

Educatieve master

Postgraduaat innoverend ondernemen

Master of Science

Engelstalige opleidingen zonder ingenieurstitel

Erasmus Mundus

Engelstalige internationale opleidingen zonder ingenieurstitel

Master-na-master