Het verschil tussen bio-ingenieur en industrieel ingenieur

Verschillende ingenieursprofielen

Ingenieur worden kan in verschillende domeinen, en met verschillende focus en diepgang.

De faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA) en Bio-ingenieurswetenschappen (FBW) bieden 3 vormen van ingenieursopleidingen aan:

 1. Burgerlijk ingenieur (FEA)
 2. Bio-ingenieur (FBW)
 3. Industrieel ingenieur (FEA en FBW, zowel in Gent als in Kortrijk)

Alle ingenieursprofielen gevraagd door de industrie zijn deels overlappend, maar grotendeels complementair.

De opleidingen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur richten zich vooral op door de mens zelf ontworpen omgevingen, technologieën en technieken.

De opleidingen van onze faculteit Bio-ingenieurswetenschappen daarentegen zijn gericht op toepassingen van en aanpassingen aan natuurlijke en biologische systemen.

Verschil tussen bio-ingenieur en industrieel ingenieur

Bio-ingenieur

 • Focus basisvakken: fundamentele kennis
 • Klemtoon op de vraag waarom?
 • Kenniscreatie
 • Nieuwe concepten en algemene toepasbare systemen ontwerpen
 • 5 jaar opleiding: 3 jaar bachelor + 2 jaar master
 • Keuze voor specialisatie: in het derde jaar bachelor
 • Bij voorkeur minimum 6 uur wiskunde in de derde graad van het SO

   

 • Meer over de opleiding

Industrieel ingenieur

 • Focus basisvakken: toepassingsgerichte kennis
 • Klemtoon op de vraag hoe?
 • Kennistoepassing
 • Nieuwe toepassingen en ontwerpen creëren en de bestaande optimaliseren voor de bedrijfswereld
 • 4 jaar opleiding: 3 jaar bachelor + 1 jaar master
 • Keuze voor specialisatie: in het tweede jaar bachelor
 • Minstens 4 uur wiskunde in de derde graad van het SO

   

 • Meer over de opleiding