Het verschil tussen bio-ingenieur en industrieel ingenieur

Verschillende ingenieursprofielen

Ingenieur worden kan in verschillende domeinen, en met verschillende focus en diepgang.

De faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA) en Bio-ingenieurswetenschappen (FBW) bieden 3 vormen van ingenieursopleidingen aan:

 1. Burgerlijk ingenieur (FEA)
 2. Bio-ingenieur (FBW)
 3. Industrieel ingenieur (FEA en FBW, zowel in Gent als in Kortrijk)

Alle ingenieursprofielen gevraagd door de industrie zijn deels overlappend, maar grotendeels complementair.

De opleidingen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur richten zich vooral op door de mens zelf ontworpen omgevingen, technologieën en technieken.

De opleidingen van onze faculteit Bio-ingenieurswetenschappen daarentegen zijn gericht op toepassingen van en aanpassingen aan natuurlijke en biologische systemen.

Verschil tussen bio-ingenieur en industrieel ingenieur

De opleidingen gaan uit van een verschillende aanpak:

Studenten bio-ingenieur leren om zelf nieuwe concepten te ontwikkelen. Zij zijn vooral bezig met de vraag ‘waarom?’. Ze leren om creatief en abstract te denken. De opleiding duurt 5 jaar.

Studenten industrieel ingenieur leren om concepten toe te passen en te optimaliseren. Ze zijn vooral bezig met de vraag ‘hoe?’. Ze leren om toepassingsgericht te denken. De opleiding duurt 4 jaar.

Bio-ingenieur

 • Focus in basisvakken: fundamentele kennis
 • Klemtoon op de vraag waarom?
 • Kenniscreatie
 • Nieuwe concepten en algemene toepasbare systemen ontwerpen
 • 5 jaar opleiding: 3 jaar bachelor + 2 jaar master
 • Keuze voor specialisatie: in het 3e jaar bachelor
 • Minstens 6 uur wiskunde in de derde graad van het SO
 • Meer over bio-ingenieur

Industrieel ingenieur

 • Focus in basisvakken: toepassingsgerichte kennis
 • Klemtoon op de vraag hoe?
 • Kennistoepassing
 • Nieuwe toepassingen en ontwerpen creëren, en de bestaande optimaliseren voor de bedrijfswereld
 • 4 jaar opleiding: 3 jaar bachelor + 1 jaar master
 • Keuze voor specialisatie: in het 2e jaar bachelor
 • Minstens 4 uur wiskunde in de derde graad van het SO
 • Meer over industrieel ingenieur