Zomercursussen

Bereid je voor op je studies tot bio-ingenieur of industrieel ingenieur biowetenschappen of bio-industriële wetenschappen met een zomercursus wiskunde, chemie, of fysica.

Bio-ingenieur

Campus Coupure

Wiskunde

Waar en wanneer?

 • Campus Coupure UGent
 • 8, 11 en 12 september 2023 (8 september kan je in de namiddag deelnemen aan een kennismakingsactiviteit)

Voor wie?

Alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen willen starten zijn welkom, maar deze zomercursus wordt vooral sterk aangeraden als je het remediëringstraject moet volgen (met andere woorden, als je niet geslaagd bent voor je ijkingstoets). De cursus is bedoeld voor wie graag onder begeleiding oefeningen maakt. Bekijk dus op voorhand de theorie via het online cursusmateriaal (waar je dit materiaal vindt, wordt later meegedeeld). 

Prijs & lesmateriaal

De zomercursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Vanaf 4 juli 2023 verschijnt hier een link om je in te schrijven met meer details over de planning en benodigdheden.

Onderwerpen 

 • Verzamelingenleer 
 • Reële getallen: definities en rekenregels 
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies 
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies, kegelsneden (cirkel en parabool)
 • Transcendente functies: exponentiële, goniometrische en hun inverse 
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels 
 • Limieten: rekenregels, ook met oneindig, horizontale en verticale asymptoten
 • Afgeleiden: definitie, rekenregels, kettingregel 
 • Matrices
 • Integralen: (on)bepaalde integralen, basisformules, substitutie, partiële integratie, oppervlakte

Contact

Hilde Vernieuwe -

Chemie

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent
 • 19, 20 en 21 september 2023

Voor wie?

Alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen willen starten zijn welkom, maar deze zomercursus wordt vooral aangeraden als je wekelijks slechts 1 uur chemie of 2 uur natuurwetenschappen kreeg in het middelbaar (bij niet-wetenschappelijke richtingen) of als je al meer dan een jaar geleden afstudeerde van het middelbaar.

Prijs & lesmateriaal

De zomercursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Vanaf 4 juli 2023 kan je via deze link inschrijven voor de zomercursus chemie.

Contact

Marlies De Clercq - Marlies.DeClercq@UGent.be

Onderwerpen

 • Atoombouw: subatomaire deeltjes, fijnstructuur van de elektronenmantel
 • Chemische bindingen: ionbinding, covalente binding
 • Naamgeving: naamgeving van enkelvoudige en samengestelde stoffen, begrip ‘oxidatiegetal’, naamgeving van de 4 anorganische klassen (oxiden, hydroxiden, zuren & zouten)
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen: absolute en relatieve atoommassa, molecuulmassa/formulemassa/ionmassa, begrip ‘mol’   en molaire massa
 • Oplossingen en berekeningen: water als oplosmiddel, belangrijke grootheden m.b.t. oplossingen
 • Chemische reacties: de reactievergelijking, kwantificeren van chemische reacties, uitwisselingsreacties: reacties in oplossing, balanceren van redoxreacties in zuur milieu en in basisch milieu

Industrieel ingenieur

Biowetenschappen (Campus Schoonmeersen)
Bio-industriële wetenschappen (Campus Kortrijk)

Wiskunde

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent
 • 14, 15 en 18 september 2023 (15 september kan je in de namiddag deelnemen aan een kennismakingsactiviteit)

Voor wie?

Deze zomercursus wordt vooral sterk aangeraden als je het remediëringstraject moet volgen (met andere woorden, als je niet geslaagd bent voor je ijkingstoets). 

De cursus is bedoeld voor wie graag onder begeleiding oefeningen maakt. Bekijk dus op voorhand de theorie via het online cursusmateriaal (waar je dit materiaal vindt, wordt later meegedeeld). 

Prijs & lesmateriaal

De zomercursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Vanaf 4 juli 2023 verschijnt hier een link om je in te schrijven met meer details over de planning en benodigdheden.

Contact

Hilde Vernieuwe - Hilde.Vernieuwe@ugent.be

Onderwerpen

 • Verzamelingenleer
 • Reële getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale, irrationale en functies, kegelsneden (cirkel)
 • Transcendente functies: exponentiële en goniometrische
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Limieten: rekenregels, ook met oneindig, horizontale en verticale asymptoten
 • Afgeleiden: definitie, rekenregels, kettingregel
 • Integralen: (on)bepaalde integralen, basisformules, substitutie

Chemie

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent
 • 19, 20 en 21 september 2023

Voor wie?

Deze zomercursus wordt vooral aangeraden als je wekelijks slechts 1 uur chemie of 2 uur natuurwetenschappen kreeg in het middelbaar (bij niet-wetenschappelijke richtingen) of als je al meer dan een jaar geleden afstudeerde van het middelbaar.

Prijs & lesmateriaal

De zomercursus is gratis en er is online lesmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Vanaf 4 juli 2023 kan je via deze link inschrijven voor de zomercursus chemie.

Contact

Marlies De Clercq - Marlies.DeClercq@UGent.be

Onderwerpen

 • Atoombouw: subatomaire deeltjes, fijnstructuur van de elektronenmantel
 • Chemische bindingen: ionbinding, covalente binding
 • Naamgeving: naamgeving van enkelvoudige en samengestelde stoffen, begrip ‘oxidatiegetal’, naamgeving van de 4 anorganische klassen (oxiden, hydroxiden, zuren & zouten)
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen: absolute en relatieve atoommassa, molecuulmassa/formulemassa/ionmassa, begrip ‘mol’   en molaire massa
 • Oplossingen en berekeningen: water als oplosmiddel, belangrijke grootheden m.b.t. oplossingen
 • Chemische reacties: de reactievergelijking, kwantificeren van chemische reacties, uitwisselingsreacties: reacties in oplossing, balanceren van redoxreacties in zuur milieu en in basisch milieu

Fysica

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent
 • 19, 20 en 21 september 2023

Voor wie?

Deze zomercursus wordt vooral aangeraden als je wekelijks slechts 1 uur fysica of 2 uur natuurwetenschappen kreeg in het middelbaar (bij niet-wetenschappelijke richtingen) of als je al meer dan een jaar geleden afstudeerde van het middelbaar.

Prijs & lesmateriaal

De zomercursus is gratis en er wordt lesmateriaal voorzien bij de start.

Inschrijven

Vanaf 4 juli 2023 kan je via deze link inschrijven voor de zomercursus fysica.

Contact

Janis Baeten -

Onderwerpen

 • Eenheden en grootheden: SI-eenheden, -grootheden en -voorvoegsels, beduidende cijfers en afronding, wetenschappelijke notatie van cijfers, omzetten van eenheden en dimensie-analyse
 • Kinematica in 1 en 2 dimensies: verplaatsingsvector, gemiddelde en momentane snelheidsvector, gemiddelde en momentane versnellingsvector, formules voor eenparig versnelde bewegingen, vrijvallende voorwerpen, kogelbanen en de eenparig cirkelvormige beweging 
 • Dynamica: bewegingswetten van Newton in twee dimensies met verschillende soorten krachten (zwaartekracht, normaalkracht, wrijvingskracht en veerkracht), arbeid, vermogen, kinetisch energie, potentiële energie, arbeid-energieprincipe, behoud van mechanische energie, behoud van impuls voor systemen van één of twee deeltjes