Zomercursussen

Bereid je voor op je studies tot bio-ingenieur of industrieel ingenieur biowetenschappen of bio-industriële wetenschappen met een zomercursus wiskunde, chemie, of fysica.

Bio-ingenieur

Campus Coupure

Wiskunde

Waar en wanneer?

 • Campus Coupure UGent
 • 5, 6 en 9 september 2024

Voor wie?

Alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen willen starten, zijn welkom, maar deze zomercursus wordt vooral sterk aangeraden als je het remediëringstraject moet volgen (met andere woorden, als je niet geslaagd bent voor je starttoets). De cursus is bedoeld voor wie graag onder begeleiding oefeningen maakt. Bekijk dus op voorhand de theorie via het online cursusmateriaal. 

Prijs & lesmateriaal

De zomercursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar. 

Onderwerpen 

 • Verzamelingenleer 
 • Reële getallen: definities en rekenregels 
 • Functies: reële functies, eigenschappen, bewerkingen, gedrag van functies, transformaties, samenstellingen, inverse functies, stuksgewijze functies, absolute waarden
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies, kegelsneden (cirkel en parabool)
 • Transcendente functies: exponentiële, goniometrische en hun inverse 
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels, grootte en richting, eenheidsvectoren, scalair product
 • Analytische meetkunde: vergelijking van rechte, cirkel en parabool
 • Limieten: rekenregels, ook met oneindig, horizontale en verticale asymptoten
 • Afgeleiden: definitie, rekenregels, kettingregel 
 • Matrices: optelling, vermenigvuldiging, getransponeerde
 • Integralen: (on)bepaalde integralen, basisformules, substitutie, partiële integratie, oppervlakte

Inschrijven

Schrijf je in voor de zomercursus wiskunde via deze link.

Contact

Hilde Vernieuwe -

Chemie

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent
 • 16, 17 en 19 september 2024

Voor wie?

Alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen willen starten zijn welkom, maar deze zomercursus wordt vooral aangeraden als je wekelijks slechts 1 uur chemie of 2 uur natuurwetenschappen kreeg in het middelbaar (bij niet-wetenschappelijke richtingen) of als je al meer dan een jaar geleden afstudeerde van het middelbaar.

Prijs & lesmateriaal

De zomercursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Schrijf je in voor de zomercursus chemie via deze link.

Onderwerpen

 • Atoombouw: subatomaire deeltjes, fijnstructuur van de elektronenmantel
 • Chemische bindingen: ionbinding, covalente binding
 • Naamgeving: naamgeving van enkelvoudige en samengestelde stoffen, begrip ‘oxidatiegetal’, naamgeving van de 4 anorganische klassen (oxiden, hydroxiden, zuren & zouten)
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen: absolute en relatieve atoommassa, molecuulmassa/formulemassa/ionmassa, begrip ‘mol’   en molaire massa
 • Oplossingen en berekeningen: water als oplosmiddel, belangrijke grootheden m.b.t. oplossingen
 • Chemische reacties: de reactievergelijking, kwantificeren van chemische reacties, uitwisselingsreacties: reacties in oplossing, balanceren van redoxreacties in zuur milieu en in basisch milieu

Contact

Marlies De Clercq - Marlies.DeClercq@UGent.be

Industrieel ingenieur

Biowetenschappen (Campus Schoonmeersen)
Bio-industriële wetenschappen (Campus Kortrijk)

Wiskunde

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent
 • 10, 12 en 13 september 2024

Voor wie?

Alle studenten die de opleiding biowetenschappen, bio-industriële wetenschappen of een schakelprogramma willen starten, zijn welkom. Deze zomercursus wordt sterk aangeraden als je het remediëringstraject moet volgen (met andere woorden, als je niet geslaagd bent voor je starttoets). 

De cursus is bedoeld voor wie graag onder begeleiding oefeningen maakt. Bekijk dus op voorhand de theorie via het online cursusmateriaal. 

Prijs & lesmateriaal

De zomercursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Onderwerpen

 • Verzamelingenleer
 • Reële getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, bewerkingen, gedrag van functies, transformaties, samenstellingen, inverse functies, absolute waarden
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale, irrationale en functies, kegelsneden (cirkel)
 • Transcendente functies: exponentiële en goniometrische
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels, grootte en richting
 • Analytische meetkunde: vergelijking van rechte en cirkel
 • Matrices: optelling, vermenigvuldiging, getransponeerde
 • Limieten: rekenregels, ook met oneindig, horizontale en verticale asymptoten
 • Afgeleiden: definitie, rekenregels, kettingregel
 • Integralen: (on)bepaalde integralen, basisformules, substitutie, partiële integratie

Inschrijven

Schrijf je in voor de zomercursus wiskunde via deze link.

Contact

Hilde Vernieuwe - Hilde.Vernieuwe@ugent.be

Chemie

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent
 • 16, 17 en 19 september 2024

Voor wie?

Deze zomercursus wordt vooral aangeraden als je wekelijks slechts 1 uur chemie of 2 uur natuurwetenschappen kreeg in het middelbaar (bij niet-wetenschappelijke richtingen) of als je al meer dan een jaar geleden afstudeerde van het middelbaar.

Prijs & lesmateriaal

Schrijf je in voor de zomercursus chemie via deze link.

Onderwerpen

 • Atoombouw: subatomaire deeltjes, fijnstructuur van de elektronenmantel
 • Chemische bindingen: ionbinding, covalente binding
 • Naamgeving: naamgeving van enkelvoudige en samengestelde stoffen, begrip ‘oxidatiegetal’, naamgeving van de 4 anorganische klassen (oxiden, hydroxiden, zuren & zouten)
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen: absolute en relatieve atoommassa, molecuulmassa/formulemassa/ionmassa, begrip ‘mol’   en molaire massa
 • Oplossingen en berekeningen: water als oplosmiddel, belangrijke grootheden m.b.t. oplossingen
 • Chemische reacties: de reactievergelijking, kwantificeren van chemische reacties, uitwisselingsreacties: reacties in oplossing, balanceren van redoxreacties in zuur milieu en in basisch milieu

Inschrijven

In juni 2024 veschijnt hier een inschrijvingslink.

Contact

Marlies De Clercq - Marlies.DeClercq@UGent.be

Fysica

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent
 • 16, 17 en 19 september 2024

Voor wie?

Deze zomercursus wordt vooral aangeraden als je wekelijks slechts 1 uur fysica of 2 uur natuurwetenschappen kreeg in het middelbaar of als je al meer dan een jaar geleden afstudeerde van het middelbaar, bv. als je een schakelprogramma gaat volgen. Je hoeft je niet voor te bereiden voor deze cursus.

Prijs & lesmateriaal

De zomercursus is gratis en er wordt lesmateriaal voorzien bij de start. 

Onderwerpen

 • Eenheden en grootheden: SI-eenheden, -grootheden en -voorvoegsels, beduidende cijfers en afronding, wetenschappelijke notatie van cijfers, omzetten van eenheden en dimensie-analyse
 • Kinematica in 1 en 2 dimensies: verplaatsingsvector, gemiddelde en momentane snelheidsvector, gemiddelde en momentane versnellingsvector, formules voor eenparig versnelde bewegingen, vrijvallende voorwerpen, kogelbanen en de eenparig cirkelvormige beweging 
 • Dynamica: bewegingswetten van Newton in twee dimensies met verschillende soorten krachten (zwaartekracht, normaalkracht, wrijvingskracht en veerkracht), arbeid, vermogen, kinetisch energie, potentiële energie, arbeid-energieprincipe, behoud van mechanische energie, behoud van impuls voor systemen van één of twee deeltjes

Inschrijven

Schrijf je in voor de zomercursus fysica via deze link.

Contact

Janis Baeten -