Waarom bij ons studeren?

De levende materie is onze passie

In onze masters komen alle aspecten van de levende materie aan bod, zowel de duurzame productie en verwerking van plantaardige en dierlijke grondstoffen als het beheer en de bescherming van de natuur en het leefmilieu.

Afhankelijk van je interesses kan je kiezen uit meer dan 20 opleidingen die alles wat er met de levende materie kan gebeuren overkoepelen.

Creativiteit, daar gaat het ons om

Wij leiden studenten op tot zelfstandig denkende creatievelingen die elk probleem uit hun vakgebied kunnen analyseren en aanpakken.

Daarvoor zetten we alle onderwijsvormen en -middelen in die tot onze beschikking staan, en zijn we niet bang om ook in het onderwijs continu vernieuwing na te streven.

Denkers en doeners

Onze studenten krijgen niet alleen de theoretische basis mee, maar worden ook getraind op het toepassen van deze kennis in de echte wereld, ten dienste van de gemeenschap.

Een student aan onze faculteit is een wereldverbeteraar, dichtbij huis of op andere continenten.

Wij vormen wereldburgers

We kiezen voor een breed internationaal perspectief. Naast het aanbod aan Engelstalige opleidingen voor buitenlandse studenten, krijgen studenten via Erasmusuitwisselingen de mogelijkheid om een of twee semesters les te volgen in het buitenland. Ook docenten krijgen de mogelijkheid om te participeren in diverse internationale mobiliteitsprojecten.

Vernieuwers creëren vernieuwers

Alle lesgevers zijn actief in het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek – dat is hun passie.

Deze passie geven ze graag door naar de volgende generaties, waardoor onze studenten steeds met de meest recente ontwikkelingen in contact komen.

Elke mening telt

Over het onderwijs treden we voortdurend in dialoog met de omgeving. We hechten bijzonder belang aan de participatie van personeel, studenten, alumni en het werkveld in het onderwijsbeleid.