Reglementen

Onderwijs- en Examenreglement

Facultaire doctoraatsreglementen

Faculteiten kunnen een verplichte volledige doctoraatsopleiding opleggen aan bepaalde (groepen van) studenten, als voorwaarde voor de toelating tot de doctoraatsverdediging. Facultaire verplichting worden bepaald door de facultaire doctoraatsreglementen:

Andere reglementen

Doctoraatsopleiding Universiteit Gent