Opleiding Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT

Globale visie

De opleidingscommissie heeft werk gemaakt van een globale visie, vertaald naar de specifieke programma's voor de drie afstudeeropties. Hieronder kunt u ons visiedocument raadplegen: 

Deze website is bedoeld als leidraad voor de student bij zijn studies Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT.

Opleidingscommissie

Opleidingscommissie: samenstelling, taakomschrijving, opleidingsaanbod en adviesgroep

Studiegids

In de studiekiezer vind je de volledige opleidingsprogramma's en kunnen ook de doelstellingen, eindtermen en opleidingscompetenties per opleiding bekeken worden. Ook de toelatingsvoorwaarden kan je er terugvinden.

Campus Schoonmeersen:

  • Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT - afstudeerrichting elektronica
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT - afstudeerrichting ICT
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT - afstudeerrichting ingebedde systemen
  • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT - afstudeerrichting elektronica
  • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT - afstudeerrichting ICT
  • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT - afstudeerrichting ingebedde systemen

Lesroosters

Voor het huidige academiejaar kunnen de lesroosters per opleiding geraadpleegd worden via de studiekiezer (per opleiding, selecteer tab 'Programma', pdf's in rechterbovenhoek).

Uw persoonlijk lesrooster (voor ingeschreven studenten) kan u ook raadplegen via 'Mijn kalender' in Oasis (inloggen noodzakelijk)

Examenroosters

Examenrooster voor ingeschreven studenten via 'Mijn kalender' in Oasis (inloggen noodzakelijk)

Opleidingsportfolio

Ben je benieuwd naar wat de studenten van onze opleiding maken? Bekijk hier fotos en projectfilmpjes voor verschillende modules.

Stage

Als student kan je via stages in contact komen met de industriële of maatschappelijke context. Raadpleeg de stage-pagina voor meer info en ons stage-aanbod

Masterproef

Alle informatie rond richtlijnen, contracten, templates, etc.

Internationale ervaring opdoen

Vanuit de opleiding worden volgende mogelijkheden gefaciliteerd:

Jobbeurzen

Nieuwsbrieven

Wens je op de hoogte te blijven van wedstrijden, interessante gastsprekers, nationale conferenties, en meer, schrijf je dan in op de OCindwEI-mailinglijst:

Alumni-werking

Op woensdagavond 14 december 2022 vindt de 15de editie van ons café voor alumni van de opleiding Elektronica-ICT UGent Campus Kortrijk plaats. Een feesteditie, dus maak dat je er zeker bij bent! Gastspreker voor deze avond is ingenieur Sam Verstaen, ingenieur bij ESA. Sam is oud-student electronica-ingenieur en in zijn voordracht zal hij het hebben over het project JUICE waaraan hij meewerkt. Dat is een satelliet die naar Jupiter gelanceerd wordt in 2023

Het afronden van je studies en studentenleven betekent niet het einde van je band met onze opleiding. Onze alumni zijn onze ambassadeurs, maar ook voor jezelf kan onze alumniwerking een waardevolle bron zijn van contacten, kennis, (job-)opportuniteiten en ervaringsuitwisseling.

De hoeksteen van onze alumniwerking is ons jaarlijks café voor alumni van de opleiding Elektronica-ICT op UGent Campus Kortrijk. Hier nodigen we telkens een interessante spreker uit en voorzien we alle aanwezigen van een hapje en een drankje. Het ideale moment om je medestudenten van weleer nog eens te ontmoeten en je netwerk warm te houden of zelfs uit te breiden.